TAILIEUCHUNG - Ebook 300 Bài tập Vật lý sơ cấp chọn lọc

Ebook 300 Bài tập Vật lý sơ cấp chọn lọc được biên soạn nhằm phục vụ các em học sinh chuyên lý chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc và Olimpic quốc tế. | è LỜINÓÍ ĐẨU Tuyển tập 300 bài tập Vật lý sơ cấp chọn lọc được biến soạn va phát hành trước hết nhằm phục vụ các em học sinh chuyên lý chuẩn bi cho các kỳ thi học sinh giỗi toàn quốc và Olimpic quốc tế. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng cuốn sách cũng sẽ được đông đảo các em học sinh cùa ác trường PTTH cúc thí sinh thi khối A vào các trường Đại học và cả sinh viên nám thứ nhất các trường này đón nhận với niềm vui thích thú. Việc sưu tầm và tuyển chọn các bài tập cho tuyển tập không phải là việc làm ngẫu nhiên. Các hài tập đều nằm trong chương trình bắt buộc dối với các kỳ thi Olimpic quốc tế và quốc gia của nhiều nước khác từ động học đến vật lý hiện đại. Trong tuyển tập có thê tìm thấy từ những bài tập không quá khó đến rất khó. Đa sô cúc bài có nội dung liên kết nhiêu lĩnh vực vật lý khác nhau và thường chửa đựng những ỷ nghĩa vật lý sâu xa. Chính vì vậy việc giải các bài tập loại này đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu sắc bản chất các hiện tượng và nội dung chính xác các dinh luật vật lý. Nếu chí áp dụng một cách máy móc các công thức dã biết thì thường không thu được kết quả đủng đắn theo yêu cầu của đầu hài. Trong tuyển tập cũng giới thiệu một sô hài tập thuộc vật ý tương dài tính và nhiệt dộng lực học. Đây là loại bài tập từ trước đến nay thường không xuất hiện trong các tập vật lý sơ cấp Ở bậc phò thòng Một sờ bài tập không It vê nhiệt động học còn nhằm mục đích tap chỗ tròng cùa phan học này hiện còn rất sơ lược trong chương trình giảng dạy hiên nay ở cả hai bậc Phổ thông và Dại học. 3 hđt chứng minh không kèm theo lời .hùi mang tính hài tạp còn lại d u cho Z C tác í ả u ZÌdđ tilnhmu năm nay tham giạ giáng dạỵ vd PHK - QG N uị gCuứ-n t ĨnrấtZngbạn đọcgộpý X0y Mọìỵ ĩi Sh tZ KỈtoa vạt lý DHKHTN-DHQGHN. k ến xin gừ. vế khối - tháng 3 năm 2000 Các tác giả

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.