TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1385/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 1385/QĐ-LĐTBXH về việc công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề phục vụ buồng. Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013; | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.