TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Y học: Các nhóm, thứ týp và hiện trạng kháng thuốc của HIV-1 đang lưu hành tại các tỉnh phía Nam

Luận án Tiến sĩ Y học "Các nhóm, thứ týp và hiện trạng kháng thuốc của HIV-1 đang lưu hành tại các tỉnh phía Nam" với mục tiêu chính như: Xác định nhóm, thứ týp di truyền HIV-1 ở nhóm bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Thành phố Hồ Chí Minh, xác định tỷ lệ và kiểu gen đột biến kháng thuốc trước khi sử dụng thuốc ARV trong nhóm bệnh nhân trên,. | Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TỂ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH MINH TUẤN CÁC NHÓM THỨ TÝP VÀ HIỆN TRẠNG KHÁNG THUỐC CỦA HFV-1 ĐANG LƯU HÀNH TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM LUẬN ÁN TIÉN SĨ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 ĨJ Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TỂ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH MINH TUẤN CÁC NHÓM THỨ TÝP VÃ HIỆN TRẠNG KHÁNG THUỐC CỦA HIV-1 ĐANG LƯU HÀNH TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM Chuyên ngành Vi sinh y học Mã số 62720115 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học 1. GS. TS. Nguyễn Thanh Bảo 2. TS. Phạm Hùng Vân THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Huỳnh Minh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.