TAILIEUCHUNG - Nguyên Nhân Cái Chết Của Vua Quang Trung (Phần 2) -

XUẤT HUYẾT TRONG NÃO BỘ (Intracerebral Hemorrhage = ICH): 14% các cas bị HÔN MÊ BẤT TỈNH (LOC) và thường được gọi là “Apoplexy” mà không có tổn thương do Va Đập nào trước đó. Bệnh nầy thường do “BỂ ĐỘNG MẠCH” trong khối chính của Não tạo thành “Cục Máu” còn gọi là “Khối tụ máu” (Hematoma) đè ép lên trên Não Bộ và gây nên các triệu chứng về Thần kinh Não bộ. Bệnh nầy thường xẫy ra ở người CAO TUỔI, phần lớn là đàn ông trên 55 tuổi và phần lớn do CAO HUYẾT ÁP. | Nguyên Nhân Cái Chết Của Vua Quang Trung Phần 2 -B XUẤT HUYẾT TRONG NÃO BỘ Intracerebral Hemorrhage ICH 14 các cas bị HÔN MÊ BẤT TỈNH LOC và thường được gọi là Apoplexy mà không có tổn thương do Va Đập nào trước đó. Bệnh nầy thường do BỂ ĐỘNG MẠCH trong khối chính của Não tạo thành Cục Máu còn gọi là Khối tụ máu Hematoma đè ép lên trên Não Bộ và gây nên các triệu chứng về Thần kinh Não bộ. Bệnh nầy thường xẫy ra ở người CAO TUỔI phần lớn là đàn ông trên 55 tuổi và phần lớn do CAO HUYẾT ÁP Hypertension . Càng lớn tuổi càng dễ bị bệnh nầy. Có thể do sự Vận động Sức Lực Quá Trớn Onset during Activity or Exertion như khi đi đại tiện bị bón hay khi đang chơi thể thao như Tennis chẳng hạn. Bệnh nhân thường BẤT TỈNH HOÀN TOÀN Coma . Triệu chứng Thần Kinh Hỗn Loạn trong Xuât Huyết Não thường xẩy ra TỐI ĐA NGAY LẬP TỨC Maximal at Onset chứ không diễn tiến từ từ như trong bệnh Nghẽn Mạch Máu Não . Nếu tỉnh dậy cũng sẽ có Đau Đầu Ói Mửa Chóng Mặt Bị Liệt chân tay và Suy sụp thần kinh từ từ Neuro Deficit Progressive và có thể bị Cấm Khẩu không nói được bị bệnh Liệt Mặt liệt Dây thần kinh số 7 . -C XUẤT HUYẾT DƯỚI MÀNG NHỆN Subarachnoid Hemorrhage SAH . Đa số các Xuất Huyết dưới màng nhện SAH là do chấn thương trên Đầu. Số các cas SAH còn lại là do chứng Tự Vỡ Mạch Spontaneous SAH mà có. 80 các cas nầy là do Vỡ Mạch Phình Aneurysm và 5 là do Vỡ Mạch Máu Dị Dạng Bẩm Sinh Congenital Arteriovenous Malformation . Bệnh Xuất Huyết dưới Màng Nhện do Tự Vỡ Mạch thường xẩy ra ở NGƯỜI TRẺ KHOẢNG 40 TUỔI 20 các cas từ 15-45 tuổi và xẩy ra BẤT THÌNH LÌNH Sudden Onset 30 các cas lúc đang ngủ với các triệu chứng sau 1 ĐAU ĐẦU ĐỘT NGỘT DỮ DỘI Severe Headache 30 bị Đau Đầu về phía mạch máu bị vỡ 2 BẤT TỈNH ngay sau khi đau đầu đột ngột dữ dội . Bệnh nhân có thể tỉnh trở lại 3 ÓI MỬA Nausea and Vomiting 4 CHÓNG MẶT Dizziness CHÓNG MẶT QUAY CUỒNG Vertigo . 5 CỔ CỨNG Nuchal Rigidity hay Neck Stiffness 6 TÊ NỬA NGƯỜI Hemiparesis 7 LIỆT NỬA NGƯỜI còn gọi là Bán Thân Bất Toại Hemiplegia . Ngoài .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.