TAILIEUCHUNG - Ung Thư Nhiếp Hộ Tuyến (2)

Có thể trình bày ung thư tuyến nhiếp hộ theo nhiều cách: (a) viết như một chương trong sách ung thư: cái này thì đã đầy sách vở, viết lại làm gì cho mất thì giờ; vả lại không thực dụng, vì khi đối diện với bệnh nhân, chả ai bắt đầu từ định nghiã hay (histo)pathology. (b) viết cho một y sĩ toàn khoa. BS toàn khoa có những thắc mắc riêng cuả họ: chẳng hạn PSA hơi bất thường, tôi phải làm gì? . | Ung Thư Nhiếp Hộ Tuyến 2 Có thể trình bày ung thư tuyến nhiếp hộ theo nhiều cách a viết như một chương trong sách ung thư cái này thì đã đầy sách vở viết lại làm gì cho mất thì giờ vả lại không thực dụng vì khi đối diện với bệnh nhân chả ai bắt đầu từ định nghiã hay histo pathology. b viết cho một y sĩ toàn khoa. BS toàn khoa có những thắc mắc riêng cuả họ chẳng hạn PSA hơi bất thường tôi phải làm gì Bnhân 82 tuổi đòi thử PSA tôi sẽ trả lời ra sao . Hôm qua xuống giảng đường ở nhà thương thấy người ta nói Gleason score có nghiã là gì. Bnhân cuả tôi than đau vì ung thư đã đến xương thân nhân hỏi sẽ sống được bao lâu . c viết như vấn đề mà medical oncologists phải đối diện hàng ngày chẳng hạn bnhân mới tìm ra ung thư prostate urologist gửi sang cho bạn Xin vui lòng qua office của BS X nghe ông bà ấy nói bây giờ tốt nhất phải chữa như thế nào nghe ông bà ấy vạch ra một đường hướng chữa trị Hoặc khi đã trễ như consultation tuần rồi Bnhân được gửi sang oncology để hỏi ý kiến oncologists về việc chữa trị vì nay tất cả các cách modalities giải phẫu radiation đã thất bại. Ngay cả kích thích tố hormonal manipulation cũng không chận đứng được bệnh PSA cứ thế tăng . Lối b và c có lẽ tốt nhất chú trọng vào b hơn . Và viết nháp ra thì có các vấn đề như sau 1 tìm bệnh 2 giải phẫu Prostatectomy retropubic radical prostatectomy laparoscopic radical prostatectomy robot assisted prostatectomy - tuần rồi đồng nghiệp bên urology mới trình cách mổ có rô bô nghe như mặt trăng mới rơi xuống lạ thật sự tiến bộ khiếp thật . 3 Radiation external beam radiation 3D conformal radiotherapy intensity - modulated radiotherapy và brachytherapy. 4 Chữa bằng hoá chất và cách khác Chemotherapy Docetaxel và Prednisone Mitoxanthrone và Prednisone Antiangiogenesis Bevacitumab . 5 Chữa bằng kích tố Hormonal Thuốc để chận đứng dihydrotestosterone DHT Androgen deprivation therapy LHRH analogs goserelin leuprolide . 6 High intensity focused ultrasound HiFU chưa được chấp thuận cho dùng tại HKỳ đốt ung thư .