TAILIEUCHUNG - Nhân viên mẫu mực trong mắt sếp

Mỗi ngày đến cơ quan làm việc đều cho chúng ta những cơ hội nhỏ để phấn đấu, hoàn thiện bản thân, vun đắp thành công cho tương lai. Trước mắt, hãy là một nhân viên mẫu mực trong mắt sếp và đồng nghiệp nhé. Không được đổ lỗi cho người khác Tốt hơn là bạn nên thừa nhận trách nhiệm của bạn trong công việc và đóng góp các giải pháp sửa sai hơn là đổ lỗi cho hệ thống quản lý hay đồng nghiệp. Không “buôn chuyện” và tập trung làm việc Gửi một thông điệp tới các đồng nghiệp về. | WT1 V V X . À Ả Nhân viên mâu mực trong măt sêp Mỗi ngày đến cơ quan làm việc đều cho chúng ta những cơ hội nhỏ để phấn đấu hoàn thiện bản thân vun đắp thành công cho tương lai. Trước mắt hãy là một nhân viên mẫu mực trong mắt sếp và đồng nghiệp nhé. Không được đổ lỗi cho người khác Tốt hơn là bạn nên thừa nhận trách nhiệm của bạn trong công việc và đóng góp các giải pháp sửa sai hơn là đổ lỗi cho hệ thống quản lý hay đồng nghiệp. Không buôn chuyện và tập trung làm việc Gửi một thông điệp tới các đồng nghiệp về những ưu tiên cần tập trung cho công việc thay vì lan truyền đi những thông tin nhảm nhí soi mói người khác. Buôn chuyện là thứ lấy đi thời gian của cả một nhóm người. Hơn nữa rất khó để lấy lại cảm hứng làm việc khi bạn vừa từ nhóm bà tám trở về. Luôn biết được điều gì đang diễn ra xung quanh Dò hỏi từ những nguồn đáng tin cậy để biết tình trạng của công ty tránh bị đẩy vào tình huống bất ngờ. Biết điều gì đang đến là cách chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Nghĩ lớn Sự hợp tác quan trọng và cần thiết hơn hẳn đặc biệt trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Vì thế người khôn ngoan là người biết bỏ sự ganh đua sang một bên vì lợi ích của cả tập thể. Đó là cách ghi điểm vì tinh thần làm việc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN