TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT (2 tiết )

HS biết cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau. -Gấp được mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau đúng quy trình, đúng kỹ thuật. -Yêu thích sản phẩm mình làm được. II/ Đồ dùng dạy- học: -Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng các mũi khâu đột có kích thước đủ lớn và một số sản phẩm có đường khâu viền đường gấp mép vải bằng khâu đột hoặc may bằng máy (quần, áo, vỏ. | KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT 2 tiết I Mục tiêu -HS biết cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau. -Gấp được mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau đúng quy trình đúng kỹ thuật. -Yêu thích sản phàm mình làm được. II Đồ dùng dạy- học -Mau đường gấp mép vải được khâu viền bằng các mũi khâu đột có kích thước đủ lớn và một số sản phàm có đường khâu viền đường gấp mép vải bằng khâu đột hoặc may bằng máy quần áo vỏ gối túi xách tay bằng vải . -Vật liệu và dụng cụ cần thiết Một mảnh vải trắng hoặc màu kích 20 x30cm. Len hoặc sợi khác với màu vải. Kim khâu len kéo cắt vải thước bút chì. III Hoạt đông dạy- hoc Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định Hát. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Gấp và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột . b Hướng dân cách làm Hoạt đông 1 GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu hướng dẫn HS quan sát nêu các câu hỏi yêu cầu HS nhận xét đường gấp mép vải và đường khâu viền trên mẫu mép vải được gấp hai lần. Đường gấp mép ở mặt trái của mảnh vải và đường khâu bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột hiện đường -Chuấn bị đồ dùng học tập - HS quan sát và trả lời. khâu ở mặt phải mảnh vải . -GV nhận xét và tóm tắt đặc điểm đường khâu viền gấp mép. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật. -GV cho HS quan sát H1 2 3 4 và đặt câu hỏi HS nêu các bước thực hiện. Em hãy nêu cách gấp mép vải lần 2. Hãy nêu cách khâu lược đường gấp mép vải. -GV hướng dẫn HS đọc nội dung của mục 1 và quan sát hình 1 2a 2b SGK để trả lời các câu hỏi về cách gấp mép vải. -GV cho HS thực hiện thao tác gấp mép vải. -GV nhận xét các thao tác của HS thực hiện. Hướng dẫn theo nội dung SGK Lưu ý Khi gấp mép vải mặt phải mảnh vải ở -HS quan sát và trả lời. -HS đọc và trả lời. -HS thực hiện thao tác gấp mép vải. -HS lắng .