TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 47

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 47', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 3DMark05 CPU 3DMark06 SDMarkửS t_hoanganh 3DMark06 CPU Các công cụ này đều đánh giá 2 CPU ngang ngửa nhau nhưng khi thử nghiệm các game ở trên thì không giống như vậy. Những kết quả đo 3DMark chỉ có giá trị tương đối. Thực tế khi chơi game có thể chênh lệch đôi chút. . Ứng dụng làm việc chuyên nghiệp. Đây là các ứng dụng đồ họa chuyên nghiệp cao cấp Cinema 4D EnSight Lightscape Maya 5 Pro ENGINEER 2001 CATIA Solidworks 2004 Unigraphics V17 Cinema 4D Cinema 4D là phần mềm đồ họa chuyên dùng trong lĩnh vực quảng cáo dựng phim truyền mềm này được tối ưu cho công nghệ đa luồng đa nhân. Khi không bật Hyper Threading thì Intel Pentium 4 630 có tốc độ kém hơn Athlon 64 3000