TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - KHÂU ĐỘT MAU ( Tiết 2 )

Hoạt động của giáo viên định : Khởi động. tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ -Chuẩn bị dụng cụ học tập. của HS. bài mới: a)Giới thiệu bài: Khâu đột mau. b)HS thực hành khâu đột mau: * Hoạt động 3: HS thực hành khâu đột mau. -HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện Hoạt động của học sinh | KHÂU ĐỘT MAU 2 tiết Tiết 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định Khởi động. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ của HS. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Khâu đột mau. b HS thực hành khâu đột mau Hoạt động 3 HS thực hành khâu đột mau. -GV gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện thao tác khâu 3- 4 mũi khâu đột mau. -GV nhận xét và củng cố kỹ thuật khâu mũi đột mau qua các bước Bước 1 Vạch dấu đường khâu. Bước 2 Khâu các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu. -Chuẩn bị dụng cụ học tập. -HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác khâu đột mau. -HS lắng nghe. -GV nhắc lại 1 số điểm cần lưu ý khi khâu đột mau để HS thực hiện đúng yêu -HS thực hành cá nhân. cầu. -GV tổ chức cho HS thực hành và nêu yêu cầu thời gian thực hành. -GV quan sát uốn nắn thao tác cho những HS còn lúng túng hoặc chưa thực hiện đúng. Hoạt động 4 Đánh giá kết quả học tập của HS. -HS trưng bày sản phẩm. -GV tổ chức cho hs trưng bày sản -HS tự đánh giá các sản phẩm theo các phẩm thực hành. -GV nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm Khâu được các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu. Các mũi khâu tương đối bằng nhau và khít nhau. Đường khâu thẳng theo đường vạch dấu và không bị dúm. Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy tiêu chuẩn trên. định. -GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS. xét- dặn dò -Nhận xét tinh thần thái độ kết quả học tập của HS. -Hướng dẫn HS về nhà đọc trước bài mới và chuấn bị vật liệu dụng cụ theo SGK để học bài Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột . -HS cả .