TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - KHÂU ĐỘT THƯA (2 tiết ) Tiết 2

KHÂU ĐỘT THƯA (2 tiết ) Tiết 2 Hoạt động của giáo viên định:Hát. Hoạt động của học sinh tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ của -Chuẩn bị dụng cụ học tập. HS. bài mới: a)Giới thiệu bài: Khâu đột thưa. b)HS thực hành khâu đột thưa: * Hoạt động 3: HS thực hành khâu đột thưa -HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện -Hỏi: Các bước thực hiện cách khâu đột các thao tác khâu đột thưa. thưa. -GV nhận xét và củng cố kỹ thuật khâu mũi đột thưa qua hai bước: +Bước 1:Vạch dấu đường. | KHÂU ĐỘT THƯA 2 tiết Tiết 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định Hát. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ của HS. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Khâu đột thưa. b HS thực hành khâu đột thưa Hoạt động 3 HS thực hành khâu đột thưa -Hỏi Các bước thực hiện cách khâu đột thưa. -GV nhận xét và củng cố kỹ thuật khâu mũi đột thưa qua hai bước Bước 1 Vạch dấu đường khâu. Bước 2 Khâu đột thưa theo đường vạch dấu. -Chuẩn bị dụng cụ học tập. -HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác khâu đột thưa. -HS lắng nghe. -GV hướng dẫn thêm những điểm cần lưu ý khi thực hiện khâu mũi đột thưa. -HS thực hành cá nhân. -GV kiểm tra sự chuấn bị của HS và nêu thời gian yêu cầu HS thực hành. -GV quan sát uốn nắn thao tác cho những HS còn lúng túng hoặc chưa thực hiện đúng. Hoạt đông 4 Đánh giá kết quả học tập của HS -HS trưng bày sản phấm . -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phàm thực hành. -HS lắng nghe. -GV nêu tiêu chấn đánh giá sản phàm -HS tự đánh giá các sản phấm theo các Đường vạch dấu thẳng cách đều cạnh dài của mảnh vải. Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu. Đường khâu tương đối phang không bị dúm. Các mũi khâu ở mặt phải tương đối bằng nhau và cách đều nhau. tiêu chuấn trên. Hoàn thành sản phấm đúng thời gian quy định. -GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS. xét- dặn dò -Nhận xét sự chuấn bị và tinh thần thái độ kết quả học tập của HS. -Hướng dẫn HS về nhà đọc trước và chuấn bị vật liệu dụng cụ theo SGK để học bài khâu đột mau . -HS cả .