TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - KHÂU ĐỘT THƯA (2 tiết )

KHÂU ĐỘT THƯA (2 tiết ) I/ Mục tiêu: -HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa. -Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu. -Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận. II/ Đồ dùng dạy- học: -Tranh quy trình khâu mũi đột thưa. -Mẫu đường khâu đột thưa được khâu bằng len hoặc sợi trên bìa, vải khác màu (mũi khâu ở mặt sau nổi dài 2,5cm). -Vật liệu và dụng cụ cần thiết: +Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích 20 x 30cm. +Len (hoặc sợi), khác. | KHÂU ĐỘT THƯA 2 tiết I Mục tiêu -HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa. -Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu. -Hình thành thói quen làm việc kiên trì cấn thận. II Đồ dùng dạy- học -Tranh quy trình khâu mũi đột thưa. -Mau đường khâu đột thưa được khâu bằng len hoặc sợi trên bìa vải khác màu mũi khâu ở mặt sau nổi dài 2 5cm . -Vật liệu và dụng cụ cần thiết Một mảnh vải trắng hoặc màu kích 20 x 30cm. Len hoặc sợi khác màu vải. Kim khâu len và kim khâu chỉ kéo thước phấn vạch. III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định Kiểm tra dụng cụ học tập. 2. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Khâu đột thưa. -Chuấn bị đồ dùng học tập b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu đường khâu đột thưa hướng dẫn HS quan sát các mũi khâu đột ở mặt phải mặt trái đường khâu kết hợp với quan sát H. 1 SGK và trả lời câu hỏi Nhận xét đặc điểm mũi khâu đột thưa ở mặt trái và mặt phải đường khâu So sánh mũi khâu ở mặt phải đường khâu đột thưa với mũi khâu thường. -Nhận xét các câu trả lời của HS và kết luận về mũi khâu đột thưa. -GV gợi ý để HS rút ra khái niệm về khâu đột thưa phần ghi nhớ . Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật. -GV treo tranh quy trình khâu đột thưa. -Hướng dẫn HS quan sát các hình 2 3 4 SGK để nêu các bước trong quy trình -HS quan sát. -HS trả lời. -HS đọc phần ghi nhớ mục 2. -Cả lớp quan sát. khâu đột thưa. -Cho HS quan sát H2 và nhớ lại cách vạch -HS nêu. dấu đường khâu thường em hãy nêu cách vạch dấu đường khâu đột thưa. -Lớp nhận xét. -Hướng dẫn HS đọc nội dung của mục 2 và quan sát hình 3a 3b 3c 3d SGK để trả lời các câu hỏi về cách khâu các mũi khâu đột thưa. Em hãy nêu cách khâu mũi đột thưa thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm. -HS đọc và quan sát trả lời câu hỏi. Từ cách khâu trên em hãy nêu nhận xét -HS dựa vào sự hướng dẫn của GV để các mũi khâu đột thưa. -GV hướng dẫn thao tác bắt đầu khâu thực hiện thao tác. khâu mũi thứ nhất mũi .