TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (2 tiết)

KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (2 tiết) I/ Mục tiêu: - HS biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. - Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường. - Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống. II/ Đồ dùng dạy- học: - Mẫu đường khâu ghép hai mép vải bằng các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn để HS quan sát được .Và một số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải(áo, quần, vỏ gối). - Vật liệu. | KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG 2 tiết I Mục tiêu - HS biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. - Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường. - Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống. II Đồ dùng dạy- học - Mau đường khâu ghép hai mép vải bằng các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn để HS quan sát được .Và một số sản phàm có đường khâu ghép hai mép vải áo quần vỏ gối . - Vật liệu và dụng cụ cần thiết Hai mảnh vải hoa giống nhau mỗi mảnh vải có kích cỡ 20 x 30cm. Len hoặc sợi chỉ khâu. Kim khâu len kim khâu chỉ thước may kéo phấn vạch. III Hoạt đông dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh định và KTBC Kiểm tra dụng cụ học tập. -Chuấn bị đồ dùng học tập. bài mới a Giới thiệu bài Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 Hướng dân HS quan sát và nhận xét mâu. -GV giới thiệu mẫu khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường và hướng dẫn HS quan sát để nêu nhận xét Đường khâu là các mũi khâu cách đều nhau. Mặt phải của hai mảnh vải úp vào nhau. Đường khâu ở mặt trái của hai mảnh vải . -Giới thiệu một số sản phàm có đường khâu ghép hai mép vải. Yêu cầu HS nêu ứng dụng của khâu ghép mép vải. -GV kết luận về đặc điểm đường khâu ghép hai mép vải và ứng dụng của nó Khâu ghép hai mép vải được ứng dụng nhiều trong khâu may các sản ghép có thể là đường cong như đường ráp của tay áo cổ -HS theo dõi. -HS nêu ứng dụng của khâu ghép mép vải. áo. Có thể là đường thẳng như đường khâu túi đựng khâu áo gối . Hoạt động 2 Hướng dân thao tác kỹ thuật. -GV treo tranh quy trình khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. -Hướng dẫn HS xem hình 1 2 3 SGK để nêu các bước khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường. -Yêu cầu HS dựa vào quan sát H1 SGK để nêu cách vạch dấu đường khâu ghép 2 mép vải. -Gọi HS lên bảng thực hiện thao tác vạch dấu trên vải. -GV hướng dẫn HS một số điểm sau Vạch dấu trên mặt trái của một mảnh vải. Úp mặt phải của hai mảnh vải vào nhau và .