TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 42

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 42', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Pentium 4 630 Ngoài việc xung nhịp thấp hơn AMD còn có bộ nhớ đệm L2 ít hơn. Tuy nhiên do cấu trúc 2 bộ xử lí khác nhau cách thức giao tiếp với RAM cũng không giống nhau nên kích thước của bộ nhớ đệm L2 không nói lên khả năng xử lí thật sự của CPU. AMD CPU kết nối trực tiếp đến RAM cache L1 lớn do đó cache L2 không quá quan trọng . Sự chênh lệch về hiệu năng giữa 128KB L2 và 1024KB L2 chỉ là 2-10 tùy theo ứng dụng cụ thể. Intel CPU không kết nối trực tiếp với RAM độ trễ lớn nên kích thước cache L2 đóng vai trò rất quan trọng. công nghệ tiêu biêu - Tích hợp Memory Controller Memory Controller nằm trong nhân CPU có cùng xung nhịp với CPU CPU có tốc độ 1 8GHz thì Memory Controller cũng có tốc độ 1 8GHz . Dữ liệu từ RAM sẽ được truyền trực tiếp vào CPU độ trễ thấp không còn hiện tượng thắt cổ chai nữa. Lúc này người dùng càng sử dùng RAM tốc độ cao thì càng có lợi. Memory Controller Bộ nhớ Memory CPU Chipset - Công nghệ HyperTransport đây là công nghệ kết nối trực tiếp theo kiểu điểm-điểm kết nối với RAM và chipset bằng HyperTransport bus HTT có băng thông rất lớn và được mở đồng thời 2 chiều như hình minh họa . So sánh với Intel hiện nay Intel vẫn sử dụng kiểu thiết kế Memory Controller nằm tại chipset Memory Controller này có tốc độ nhất định có tên là Front Side Bus. Dữ liệu từ RAM bắt buộc phải đến chipset rồi mới vào được CPU. Độ trễ của thiết kế này lớn và luôn tồn tại nút thắt cổ chai tại chipset. - Công nghệ Hyper Threading Công nghệ này giúp tận dụng hiệu quả hơn tài nguyên dư thừa của CPU CPU Intel có Hyper Threading sẽ chạy nhanh hơn CPU Intel không có Hyper Threading khoảng từ 10 -20 . CPU 1 nhân có Hyper Threading sẽ được hệ điều hành nhận diện thành 2 CPU 1 physical 1 logical nhưng đó vẫn là 1 CPU đơn luồng tại 1 thời điểm thì CPU chỉ thực hiện được duy nhất 1 tác vụ. giá hiệu năng Thread này sẽ đánh giá 1 cách chi tiết về hiệu năng của 2 CPU AMD Athlon 64 3000 và Intel Pentium 4 630 trên nhiều mặt. Từ đó sẽ có cái .