TAILIEUCHUNG - Sử dụng TAKE VÀ HAVE

Take và Have được sử dụng rất nhiều trong các trường hợp và 2 từ này được dùng với nghĩa khá giống nhau trong một vài trường hợp nhưng vẫn có sự khác nhau trong cách sử dụng 2 từ này. Các bạn hãy nghiên cứu các ví dụ dưới đây và tìm ra sự khác biệt nhé! | Sử dụng TAKE VÀ HAVE Trong tiếng Anh có rất nhiều trường hợp 2 động từ have và take được dùng với nghĩa như nhau ví dụ như trong cụm từ take a rest và have a rest . Take và Have được sử dụng rất nhiều trong các trường hợp và 2 từ này được dùng với nghĩa khá giống nhau trong một vài trường hợp nhưng vẫn có sự khác nhau trong cách sử dụng 2 từ này. Các bạn hãy nghiên cứu các ví dụ dưới đây và tìm ra sự khác biệt nhé 1. Giống nhau A. Have a guess Take a guess đoán xem Ví dụ . Go on have a guess. What you do think happened next Hãy thử đoán xem. Bạn nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Take a guess. You ll never believe what she said after that. Hãy đoán xem nào. Bạn sẽ không bao giờ tin cái cô ta đã nói sau đó B. Take a bath Have a shower .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.