TAILIEUCHUNG - Sử dụng TAKE VÀ HAVE

Take và Have được sử dụng rất nhiều trong các trường hợp và 2 từ này được dùng với nghĩa khá giống nhau trong một vài trường hợp nhưng vẫn có sự khác nhau trong cách sử dụng 2 từ này. Các bạn hãy nghiên cứu các ví dụ dưới đây và tìm ra sự khác biệt nhé! | Sử dụng TAKE VÀ HAVE Trong tiếng Anh có rất nhiều trường hợp 2 động từ have và take được dùng với nghĩa như nhau ví dụ như trong cụm từ take a rest và have a rest . Take và Have được sử dụng rất nhiều trong các trường hợp và 2 từ này được dùng với nghĩa khá giống nhau trong một vài trường hợp nhưng vẫn có sự khác nhau trong cách sử dụng 2 từ này. Các bạn hãy nghiên cứu các ví dụ dưới đây và tìm ra sự khác biệt nhé 1. Giống nhau A. Have a guess Take a guess đoán xem Ví dụ . Go on have a guess. What you do think happened next Hãy thử đoán xem. Bạn nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Take a guess. You ll never believe what she said after that. Hãy đoán xem nào. Bạn sẽ không bao giờ tin cái cô ta đã nói sau đó B. Take a bath Have a shower .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT