TAILIEUCHUNG - Giáo án ngữ văn 10 part 6

Trường hợp, mâu thuẫn trong truyện “ TĐCG” được sắp xếp như thế nào? Nhằm mục đích gì? Theo em, truyện phê phán cái dốt hay thái độ giấu dốt. Bản thân cái dốt đáng phê phán không? Truyện còn có ý nghĩa gì? 2 “ Nhưng nó phải bằng 2 “ Nhưng nó phải bằng hai mày” hai mày” Yêu cầu HS đọc phân vai. Những nhân vật, sự việc được giới thiệu trong a Giới thiệu nhân vật, sự việc: | Trường hợp mâu thuẫn trong truyện TĐCG được sắp xếp như thế nào Nhằm mục đích gì Theo em truyện phê phán cái dốt hay thái độ giấu dốt. Bản thân cái dốt đáng phê phán không Truyện còn có ý nghĩa gì 2 Nhưng nó phải bằng hai mày Yêu cầu HS đọc phân vai. Những nhân vật sự việc được giới thiệu trong truyên. Thầy Lý đã xử kiện như thế nào Lời kết án gây phản ứng gì Từ đó làm nảy sinh mâu thuẫn gì Theo em lẽ phải ở đây là gì Cuối cùng trình trạng của cải ra sao Tình huống Ngô và Cải lót tiền cho thầy Lý trước khi đi kiện thể hiện dụng ý gì của tác giả dân gian 2 Nhưng nó phải bằng hai mày a Giới thiệu nhân vật sự việc Lý trưởng nỗi tiếng xử kiện giỏi Cải và Ngô đánh nhau đều đút lót kiện. b Diễn biến quá trình xử kiện Lý trưởng tuyên bố Cải 10 roi Nảy sinh mâu thuẫn xung đột. Cải bị động Lý trưởng chủ động 2 thứ ngôn ngữ. Ngầm lẽ phải 5 ngón tay Công khai lẽ phải nhân đôi 10 ngón tay Người trong cuộc mới hiểu Lẽ phải ở đây là tiền. Nhân vật Cải rơi vào tình huống bi hài Vừa mất tiền vừa bị đánh c Y nghĩa Truyện mang giá trị tố cáo sâu sắc thế lực đồng tiền. Đồng tiền quyết định lẽ phải. Tiền nhiều lẽ phải nhiều tiền ít lẽ phải ít. Nhân vật Cải vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm . Chính hơi tiêu cực của anh ta làm Trang 51 anh ta trở nên hạn hoan Vừa đáng thương vừa đáng trách III KẾT LUẬN Ghi nhớ SGK 80 4 Củng cố J Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK J Yêu cầu HS so sánh tiếng cười ở 2 truyện Tiếng cười trong nhân dân Tiếng cười đối với quan lại phong kiến J Hỏi Tiếng cười nào gay gắt hơn. 5 Dặn dò J Sưu tầm 1 truyện cười và cho biết ý nghĩa J Soạn 6 bài ca dao Tiết 26 27 Đọc văn CA DAO THAN THÂN YÊU THƯƠNG TÌNH NGHĨA A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS J Cảm nhận được tiếng hát than thân và lời ca yêu thương tình nghĩa của người dân trong XHPK qua nghệ thuật đậm đà màu sắc dân gian của ca dao. J Trân trọng vẻ đẹp tâm hồn người lao động và yêu quý những sáng tác của họ S Biết cách tiếp cận và phân tích ca dao qua đặc trưng thể loại. Trang 52 B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Ổn đinh kiểm tra. 2 Bài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN