TAILIEUCHUNG - Nhà lãnh đạo đa chiều: (6) Lãnh đạo dựa trên từng tình huống cụ thể

Không chỉ dựa trên sự khác biệt trong tính cách, phong cách của từng cá nhân mà phong cách lãnh đạo của chúng ta cũng cần phải thay đổi dựa trên từng tình huống cụ thể. Cái mà tôi muốn ám chỉ đến trong thuật ngữ “tình huống” là gì? Để thành thạo về một việc gì đó, một con người thường trải qua 4 giai đoạn như Ken Blanchard đã đề cập trong cuốn sách “Lãnh đạo và nhà quản lý một phút” (Leadership and The One Minute Manager). Nhưng trước tiên, chúng ta phải đánh giá ước định xem. | Nhà lãnh đạo đa chiều 6 Lãnh đạo dựa trên từng tình huống cụ thể Không chỉ dựa trên sự khác biệt trong tính cách phong cách của từng cá nhân mà phong cách lãnh đạo của chúng ta cũng cần phải thay đổi dựa trên từng tình huống cụ thể. Cái mà tôi muốn ám chỉ đến trong thuật ngữ tình huống là gì Để thành thạo về một việc gì đó một con người thường trải qua 4 giai đoạn như Ken Blanchard đã đề cập trong cuốn sách Lãnh đạo và nhà quản lý một phút Leadership and The One Minute Manager . Nhưng trước tiên chúng ta phải đánh giá ước định xem anh ta hoặc cô ta đang đứng ở đâu trong vòng xoáy của sự phát triển. Muốn vậy chúng ta cần hiểu hai điều 1 - Năng lực của họ đến đâu 2 - Độ tận tụy của họ đến mức nào Năng lực ở đây nghĩa là những hiểu biết và kỹ năng để đạt được một mục đích hay hoàn thành một nhiệm vụ đòi hỏi nào đó. Còn tận tụy là kết hợp giữa niềm tin và cảm hứng. Blanchard chỉ ra 4 giai đoạn của sự phát triển theo vòng xoáy trôn ốc như sau Lính mới nhiệt tình - Khả năng thấp - Tận tụy cao - Những người này mới bắt đầu công việc và có rất nhiều thứ cần phải học nhưng họ là người rất hào hứng trong công việc và muốn được thành công ngay. Những người học hỏi vỡ mộng - Một vài người có khả năng thấp - Khi kỹ năng của những người này phát triển thì sự tự tin và động lực của họ lại thường giảm xuống. Họ nhận ra có quá nhiều thứ cần phải học để có thể làm được một công việc thực sự tốt. Càng học nhiều họ lại càng phát hiệu ra có nhiều thứ mình chưa biết. Đây là thời điểm họ nhận ra sự khác biệt giữa những mong muốn của họ khi còn là những anh lính mới đầy nhiệt huyết với thực tại không như mong muốn. Có khả năng nhưng thận trọng - Có khả năng tương đối - Sự tận tâm thay đổi - Những người này đã phát triển được những kỹ năng thực hiện công việc của họ ở mức cao. Tuy nhiên sự tận tụy của họ đối với công việc lúc lên cao lúc xuống thấp thay đổi thất thường. Đạt thành tích cao - Có khả năng - Tận tụy với công .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN