TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 39

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 39', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | với dạng AVI và như vậy nếu biết sử dụng frameserver cho AVI như Avisynth sẽ rất đơn giản để điều chỉnh thông số của .Avi như ý trong quá trình làm việc. Lưu ý AVI từ DV có dung lượng lớn nếu lần đầu sử dụng bạn đừng ngạc nhiên vì độ lớn của nhớ rằng file video được capture với bitrate là khoảng 30199kbps hay MB s nhiều gấp hơn 3 lần so với MPEG-2 bitrate cao nhất 9800kbps .Phép tính này sẽ chỉ rõ liên hệ dung lượng file capture từ DV 3 6 Mb s 4 kB s 6 Bytes s Bits s 30199 kbps Một cách kinh điển để tạo video từ DV camcorder là dùng Firewire IEEE 1394 để capture AVI với Premiere Ulead s Media Studio WinDV một chương trình tương đó biên tập film và dùng một chương trình convert loại tốt như CCE hay TMPGEnc để đưa AVI đã xử lý sang các dạng video cần thiết mPeG-1 MPeG-2 DV loại 1 và DV loại 2 -Loại 1 Bình thường dữ liệu được thu từ DV camcorder sẽ được capture trên AVI loại 1 với hình ảnh và âm thanh được lưu trong một file AVI. -Loại 2 Hình ảnh và âm thanh được tách ra lưu trên 2 file khác trường hợp này âm thanh vẫn còn được lưu trong file hình ảnh trong khi đã có một file âm thanh riêng rẽ và do đó dung lượng sẽ lớn hơn loại 1. Các ứng dụng VFW video for windows dạng VirtualDub không hỗ trợ loại vậy muốn sử dụng những ứng dụng loại này cho DV AVI cần convert để chuyển loại 1 sang loại 2 MainConcept hay dùng AviSynth frameserver để mở DV loại 1 như tôi đã nói ở trên biết cách sử dụng AviSynth sẽ là một lợi thế lớn Hầu hết DV codec được dùng ở dạng là DVSD Một trường hợp ngoại lệ là Canopus chương trình sử dụng codec CDVC. Thay đổi kích thước khung hình. Bởi vì pixel của DV video không phải là hình vuông chính xác nó là hình chữ nhật nên việc thay đổi kích thước khung hình là khá khó khăn kích thước của pixel trên màn hình máy tính là 1 1 hay hình vuông . Giả sử ta có một file capture từ DV camcorder với khung hình là 720x576 kích thước chuẩn của hệ PAL khung hình này có AR aspect ratio