TAILIEUCHUNG - Giáo án ngữ văn 10 part 5

Lưu ý: Ở những ngữ liệu người viết đất nước của cha ông. tự do tưởng tượng miễn là phù hợp Chi tiết 1,2 là chi tiết tiêu biểu vì: với cốt truyện chính Dẫn dắt câu chuyện liền mạch theo mối quan hệ móc xích, nhân quả Diễn tả được mối tình gắn bó giữa TT – TT → Tích cách nhân vật. Ngữ liệu 2: Có thể chọn thành các sự việc - Người con trai lão Hạc nghe kể về cái chết của người cha, đi viếng mộ cha, gửi lại ông giáo những di vật của. | Lưu ý Ở những ngữ liệu người viết tự do tưởng tượng miễn là phù hợp với cốt truyện chính 2 Kết luận Câu hỏi 3 SGK 62 đất nước của cha ông. Chi tiết 1 2 là chi tiết tiêu biểu vì Dẫn dắt câu chuyện liền mạch theo mối quan hệ móc xích nhân quả Diễn tả được mối tình gắn bó giữa TT - TT Tích cách nhân vật. Ngữ liệu 2 Có thể chọn thành các sự việc - Người con trai lão Hạc nghe kể về cái chết của người cha đi viếng mộ cha gửi lại ông giáo những di vật của cha. Kỷ niệm về con chó vàng. Kỷ niệm về người mẹ nghèo. Kỷ niệm về mối tình đầu với cô gái xóm bên. 2 Kết luận Cách chọn sự việc chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự. Sự việc chi tiết phải có vai trò dẫn dắt câu chuyện Sự việc chi tiết phải góp phần khắc hoạ sâu sắc tính cách nhân vật. Sự việc chi tiết phải hiện thực hoá chủ đề của VB. Sự việc chi tiết phải bất ngờ hấp dẫn. III TỔNG KẾT Ghi nhớ SGK 62 Trang 41 4 Củng cố GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK 62 và hướng dẫn HS làm bài tập 1 2 SGK 63 64 5 Dặn dò J Học bài cũ. S Soạn bài chuẩn bị cho bài viết số 2 chú ý các dạng đề ở Bài viết số 2 Tiết 20 21 Làm văn VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 2 A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS J Hiểu sâu hơn về VB tự sự nhất là những kiến thức về đề tài cốt truyện nhân vật sự việc chi tiết ngôi kể giọng kể. J Viết được bài văn tự sự với những sự việc chi tiết tiêu biểu kết hợp với các yếu tố miêu tả và biểu cảm. J Bồi dưỡng ý thức và tình cảm lành mạnh đúng đắn với con người và cuộc sống. B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Ôn định kiểm ta sỉ số. 2 Kiểm tra. a Đề bài Hãy tưởng tượng mình là nhân vật trong truyện kể lại truyện ADV và MC _TT b Yêu cầu về nội dung HS phải làm nổi bật được câu chuyện theo ngôi kể làm nỗi bật tính cách của các nhân vật. Mở bài Giới thiệu được câu chuyện theo ngôi kể - nhân vật trong truyện. Thân bài Sắm được vai nhân vật trong truyện. Cách kể Kể trung thành với nhân vật trong truyện Sáng tạo vai kể nhưng không làm thay đổi nội dung cốt truyện. Trang 42 Kết bài Kết thúc câu chuyện theo ngôi kể Có thể trình bày ý nghĩa của truyện bằng cách tự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN