TAILIEUCHUNG - Ung Thư Vú Đàn Ông

Ung thư này hiếm. Ở đàn ông, thường thường thì bệnh bắt đầu bằng vú sưng lớn (gynecomastia), và differentail diagnosis (1) đầu tiên thường là đi tìm có phải do thuốc gây nên hay không (hồi xưa hay dùng Digoxin, thuốc này có khi gây gynecomastia; có khi do spirinolactone, cimetidine; mechanism of action là anti estrogen), (2) rồi đến hormonal vì vú lớn lên là do hoặc tăng estrogen (adrenal tumor, testicular ca: choriocarcinoma) hay giảm testosterone (Klinerfelter's, second testicular failre; hiếm: orchitis). Người liver disorder có khi cũng thấy gynecomastia, cái này thì classic. Ung thư. | Ung Thư Vú Đàn Ong Ung thư này hiếm. Ở đàn ông thường thường thì bệnh bắt đầu bằng vú sưng lớn gynecomastia và differentail diagnosis 1 đầu tiên thường là đi tìm có phải do thuốc gây nên hay không hồi xưa hay dùng Digoxin thuốc này có khi gây gynecomastia có khi do spirinolactone cimetidine mechanism of action là anti estrogen 2 rồi đến hormonal vì vú lớn lên là do hoặc tăng estrogen adrenal tumor testicular ca choriocarcinoma hay giảm testosterone Klinerfelter s second testicular failre hiếm orchitis . Người liver disorder có khi cũng thấy gynecomastia cái này thì classic. Ung thư vú ở đàn ông thì rờ biết ngay vú lớn không đều và rờ cẩn thận sẽ thấy có cục nodular . Nếu vú đã lớn thì cho đi làm mammogram nhưng thường tôi cho đi biopsy ngay cho chắc . Dĩ nhiên phải khám nách cẩn thận vì ung thư vú đàn ông tuy có vẻ còn nhỏ khi khám nhiều khi đã chạy đến hạch ở nách axillary lymphadenopathy . Bs Nguyễn Tài Mai viết Không phải 1 10 đâu số dễ nhớ là cứ 100 ung thư vú thì có 1 ung thư vú là đàn ông. Trong 25 năm qua tôi chữa đâu 500 ung thư vú thì thấy 4-5 cases là đàn ông trong 5 nguời đó thì 4 người Caucasians 1 người black. Trong 5 người này 2 người đã chết còn hai nguời còn sống hiện vẫn đang theo dõi sống qúa 10 năm còn 1 người lost for follow up - người này tôi thấy khi còn ở trong fellowship cho nên không theo dõi được - sau khi hết fellowship dời nhà . Bác sĩ Nguyễn Tài .