TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 37

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 37', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tách file âm than ra khỏi file AVI với virtualDubMod Nhập file AVI vào VirtualDubMod tìm đến treamlist trên thanh công cụ. Video comments Video chapters Stream list Report N Error mode. Trong bảng streamlist chọn kênh âm thanh cần sử dụng chọn savewave để xuất file wav hay hơn hoặc demux nếu là audio surround OGG hay mp3 Một trong những cách đơn giản nhất để convert file vừa thu được là dùng bạn chỉ có file wave 2ch bạn nên convert với channel stereo nếu là OGG hay mp3 hãy chọn AC3 . Chon bitrate cho file AC3 neu la 2ch stereo thi nen la 192kbps neu la thi chon la 384kbps Chon Start Processing de tien hanh convert. Start Processing Qua trinh convert ket thuc ban se thu duoc mot file no vao chung thu muc vbi file m2v tao ra tu bubc 1. Bu 6 c 3-Chuan bi phu de Ban co mot file phu de duoc luu dubi dang text nhu srt sub ssa. Viec can lam la dua nhung dinh dang do ve dang .sup Neu la phu de tieng Anh viec chuyen doi se dan gian han Dau tien hay dua cdc dinh dang tren ve dinh dang txt bang each sau -Mở SubRip ra chọn subtitles text window taä Set Output Format -Chọn Set Output format Split Output File 9 -Trong cửa sổ chọn lựa output chọn text format MicroDVD sub chọn framerate chọn convert to this Format Bây giờ save as. để save file MicroDVD nếu là phụ đề sử dụng unicode hãy chọn Unicode khi hiện ra thông báo Save as Unicode instead of ANSI -Đổi phần mở rộng của file .sub vừa tạo thành .txt. Tạo file sup -Đưa file phụ đề dạng .txt vào chung thư mục với file và DVDSupEncode. ini. -Click vào Start Run. gõ lệnh cmd. -Gõ lệnh để convert .txt thành dạng .sup như sau Code