TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Học xong bài này, HS có khả năng: -Hiểu: Con người phải sống thân thiện với môi trường vì cuộc sống hôm nay và mai sau. Con người phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường trong sạch. -Biết bảo vệ, gìn giữ môi trường trong sạch. -Đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường. dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Các tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng. -Phiếu giao việc. | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Mục tiêu Học xong bài này HS có khả năng -Hiểu Con người phải sống thân thiện với môi trường vì cuộc sống hôm nay và mai sau. Con người phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường trong sạch. -Biết bảo vệ gìn giữ môi trường trong sạch. -Đồng tình ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường. II. Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Các tấm bìa màu xanh đỏ trắng. -Phiếu giao việc. III. Hoạt động trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra -3 HS thực hiện yêu cầu. Nêu phần ghi nhớ của bài Tôn trọng luật giao -HS nhận xét. thông . Nêu ý nghĩa và tác dụng của vài biển báo giao thông nơi em thường qua lại. -GV nhận xét. mới -HS lắng nghe. thiệu bài Bảo vệ môi trường dung Hoạt động khởi động Trao đổi ý kiến. -HS trả lời -GV cho HS ngồi thành vòng tròn và nêu câu hỏi -Mỗi HS trả lời một ý không được Em đã nhận được gì từ môi trường nói trùng lặp ý kiến của nhau -GV kết luận Môi trường rất cần thiết cho cuộc sống của con người. -Các nhóm thảo luận. Hoạt động 1 Thảo luận nhóm thông tin ở -Đại diện các nhóm trình bày. SGK 43- 44 -Nhóm khác nhận xét bổ sung. -GV chia nhóm và yêu cầu HS đọc và thảo luận về các sự kiện đã nêu trong SGK -GV kết luận Đất bị xói mòn Diện tích đất trồng trọt giảm thiếu lương thực sẽ dần dần nghèo đói. Dầu đổ vào đại dương gây ô nhiêm biển các sinh vật biển bị chết hoặc nhiêm bệnh người bị nhiêm bệnh. Rừng bị thu hẹp lượng nước ngầm dự trữ -2 HS đọc ghi nhớ ở SGK 44 và giảm lũ lụt hạn hán xảy ra giảm hoặc mất hẳn giải thích. các loại cây các loại thú gây xói mòn đất bị bạc màu. -GV yêu cầu HS đọc và giải thích câu ghi nhớ. -HS bày tỏ ý kiến đánh giá. Hoạt động 2 Làm việc cá nhân Bài tập 1- -HS giải thích. SGK 44 Các việc làm bảo vệ môi trường -GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 1 Dùng b c đ g. phiếu màu để bày tỏ ý kiến đánh giá. Mở xưởng cưa gỗ gần khu dân Những việc làm nào dưới đây có tác dụng bảo vệ cư gây ô nhiễm không khí và tiếng môi trường ồn a. a Mở xưởng cưa gỗ