TAILIEUCHUNG - Đề và đáp án thi thử đại học môn Toán 2010_Đề số 3

Tham khảo tài liệu đề và đáp án thi thử đại học môn toán 2010_đề số 3 , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ TỰ ÔN SỐ 03 Thời gian: 120 phút ĐỀ BÀI Câu 1. ( điểm)Cho x, y, z >1 và thoả mãn điều kiện : xy + yz + zx 2xyz Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = (x - 1)(y - 1)(z - 1). Câu 2. ( điểm)Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: Câu 3. ( điểm) Cho 4 số bất kỳ a,b,c,d thõa mãn: a+2b=9 ; c+2d=4. CMR: Câu 4. ( điểm)Cho 3 số dương x,y,z thõa mãn: 3-x + 3-y + 3-z =1. CMR: Câu 5. ( điểm) Tìm Min của: Trong đó: .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TỰ ÔN SỐ 03 Câu 1. ( điểm) Cho x, y, z là các số thực dương lớn hơn 1 và thoả mãn điều kiện : xy + yz + zx 2xyz Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = (x - 1)(y - 1)(z - 1). Giải: Ta có: xy + yz + zx 2xyz Đặt: Câu 2. ( điểm) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: Giải: Đặt: Vậy hàm số đạt Max=1 và không đạt Min. Câu 3. ( điểm) Cho 4 số bất kỳ a,b,c,d thõa mãn: a+2b=9;c+2d=4. CMR: Giải: Chọn A(a;b) và B(c;d) ta có: M(6;4) và N(2;-4) và: Câu 4. ( điểm) Cho 3 số dương x,y,z thõa mãn: 3-x + 3-y + 3-z =1. Chứng minh rằng: Giải: Đặt: Câu 5. ( điểm) Tìm Min của: Trong đó: Giải: .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

TÀI LIỆU HOT