TAILIEUCHUNG - Đề và đáp án thi thử đại học môn Toán 2010_Đề số 3

Tham khảo tài liệu đề và đáp án thi thử đại học môn toán 2010_đề số 3 , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ TỰ ÔN SỐ 03 Thời gian: 120 phút ĐỀ BÀI Câu 1. ( điểm)Cho x, y, z >1 và thoả mãn điều kiện : xy + yz + zx 2xyz Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = (x - 1)(y - 1)(z - 1). Câu 2. ( điểm)Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: Câu 3. ( điểm) Cho 4 số bất kỳ a,b,c,d thõa mãn: a+2b=9 ; c+2d=4. CMR: Câu 4. ( điểm)Cho 3 số dương x,y,z thõa mãn: 3-x + 3-y + 3-z =1. CMR: Câu 5. ( điểm) Tìm Min của: Trong đó: .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TỰ ÔN SỐ 03 Câu 1. ( điểm) Cho x, y, z là các số thực dương lớn hơn 1 và thoả mãn điều kiện : xy + yz + zx 2xyz Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = (x - 1)(y - 1)(z - 1). Giải: Ta có: xy + yz + zx 2xyz Đặt: Câu 2. ( điểm) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: Giải: Đặt: Vậy hàm số đạt Max=1 và không đạt Min. Câu 3. ( điểm) Cho 4 số bất kỳ a,b,c,d thõa mãn: a+2b=9;c+2d=4. CMR: Giải: Chọn A(a;b) và B(c;d) ta có: M(6;4) và N(2;-4) và: Câu 4. ( điểm) Cho 3 số dương x,y,z thõa mãn: 3-x + 3-y + 3-z =1. Chứng minh rằng: Giải: Đặt: Câu 5. ( điểm) Tìm Min của: Trong đó: Giải: .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.