TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG

Học xong bài này, HS có khả năng: -Hiểu: Cần phải tôn trọng Luật giao thông. Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người. -HS có thái độ tôn trọng Luật giao thông, đồng tình với những hành vi thực hiện đúng luật giao thông. -HS biết tham gia giao thông an toàn. dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Một số biển báo giao thông. -Đồ dùng hóa trang để chơi đóng vai. | TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG I. Mục tiêu Học xong bài này HS có khả năng -Hiểu Cần phải tôn trọng Luật giao thông. Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người. -HS có thái độ tôn trọng Luật giao thông đồng tình với những hành vi thực hiện đúng luật giao thông. -HS biết tham gia giao thông an toàn. II. Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Một số biển báo giao thông. -Đồ dùng hóa trang để chơi đóng vai. III. Hoạt động trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra -Một số HS thực hiện yêu cầu. Nêu phần ghi nhớ của bài Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo Nêu các thông tin truyện tấm gương ca dao tục ngữ . về các hoạt động nhân đạo. -GV nhận xét. mới a. Giới thiệu bài Tôn trọng Luật giao thông b. Nội dung Hoạt động 1 Thảo luận nhóm thông tin-SGK 40 -GV chia HS làm 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm đọc thông tin và thảo luận các câu hỏi về nguyên nhân hậu quả của tai nạn giao thông cách tham gia giao thông an toàn. -GV kết luận Tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả tổn thất về người và của người chết người bị thương bị tàn tật xe bị hỏng giao thông bị ngừng trệ . -HS khác nhận xét bổ sung. -HS lắng nghe. -Các nhóm HS thảo luận. -Từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. -Các nhóm khác bổ sung và chất vấn. -HS lắng nghe. Tai nạn giao thông xảy ra do nhiều nguyên nhân do thiên tai bão lụt động đất sạt lở núi . nhưng chủ yếu là do con người lái nhanh vượt ấu không làm chủ phương tiện không chấp hành đúng Luật giao thông. Mọi người dân đều có trách nhiệm tôn trọng và chấp hành Luật giao thông. Hoạt động 2 Thảo luận nhóm Bài tập 1- SGK 41 -GV chia HS thành các nhóm đôi và giao nhiệm vụ cho các nhóm. Những tranh nào ở SGK 41 thể hiện việc thực hiện đúng Luật giao thông Vì sao -GV mời một số nhóm HS lên trình bày kết quả làm việc. -GV kết luận Những việc làm trong các tranh 2 3 4 là những việc làm nguy hiểm cản trở giao thông. Những việc làm trong các -Từng nhóm HS xem xét tranh để tìm hiểu Bức tranh định nói về