TAILIEUCHUNG - Nghi thức bắt tay

“Không ai muốn một cái bắt tay ẻo lả, mềm yếu nhưng có thể bạn không nhận ra giá trị giao tiếp của đôi tay”. Jacqueline Whitmore, tác giả cuốn "Business Class: Etiquette Essentials for Success at Work" nói. Dưới đây, một kiểu bắt tay nên được sử dụng, một kiểu cần cẩn thận và ba kiểu cần phải tránh: Dự phòng để đảm bảo an toàn Lòng bàn tay của bạn áp sát, ngón cái nằm giữa các ngón tay của đối phương, lắc lên lắc xuống từ hai hoặc ba lần một cách mạnh mẽ và quả quyết. Đây là. | Nghi thức bắt tay Không ai muốn một cái bắt tay ẻo lả mềm yếu nhưng có thể bạn không nhận ra giá trị giao tiếp của đôi tay . Jacqueline Whitmore tác giả cuốn Business Class Etiquette Essentials for Success at Work nói. Dưới đây một kiểu bắt tay nên được sử dụng một kiểu cần cẩn thận và ba kiểu cần phải tránh Dự phòng để đảm bảo an toàn Lòng bàn tay của bạn áp sát ngón cái nằm giữa các ngón tay của đối phương lắc lên lắc xuống từ hai hoặc ba lần một cách mạnh mẽ và quả quyết. Đây là kiểu bắt tay thể hiện sự tự tin và luôn luôn thích hợp. Phủ bàn tay Khi bắt tay bạn đưa bàn tay trái của mình phủ lên bàn tay của đối phương. Đây là sở thích của các nhà chính trị gia cách này nên được sử dụng khi bạn đã biết rất rõ về người ấy. Cái bắt tay của nữ hoàng Chỉ đưa đầu ngón tay hơn là lòng bàn tay của bạn điều này thể hiện sự khôn ngoan hơn. Con cá yếu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN