TAILIEUCHUNG - Ung Thư Da – Melanoma

Note cuả NTM: tôi hiện có một bnhân đang chữa như sau: đàn ông, caucasian, nay 56 tuổi, cách đây mười năm: melanoma trên lỗ rún; trong khi theo dõi melanoma, incidental finding: CAT scan thấy ung thư thận cách đây 13 tháng đã chạy lên phổi): cho Sunitinib, các vết ung thư chuyển di đến phổi đều nhỏ lại hơn 50% . Trong khi theo dõi ung thư thận, bnhân sờ thấy cục duới da khoảng duới bệ sườn trái: biopsy cách đây mấy tuần cho thấy melanoma tái phát. Case này sẽ đưa ra grand round (về. | Ung Thư Da Melanoma Malignant melanoma ADAM Note cuả NTM tôi hiện có một bnhân đang chữa như sau đàn ông Caucasian nay 56 tuổi cách đây mười năm melanoma trên lỗ rún trong khi theo dõi melanoma incidental finding CAT scan thấy ung thư thận cách đây 13 tháng đã chạy lên phổi cho Sunitinib các vết ung thư chuyển di đến phổi đều nhỏ lại hơn 50 . Trong khi theo dõi ung thư thận bnhân sờ thấy cục duới da khoảng duới bệ sườn trái biopsy cách đây mấy tuần cho thấy melanoma tái phát. Case này sẽ đưa ra grand round về khía cạnh chữa trị cả hai loại ung thư nói trên ở cùng một bệnh nhân . Melanoma - ung thư tb sắc tố đen - hiện nay vẫn còn là một nan y trong oncology. Vẫn còn nhiều điều chưa rõ phải trái ra sao controversial . Chữa trị không có bao nhiêu thuốc và đều không có hiệu quả Vì thế trong việc khám bnhân hàng ngày y sĩ cũng phải khám da skin inspection đặc biêt. để ý những chỗ bnhân không thấy được diện tích da đằng sau của cơ thể hoặc không ngờ dưới móng tay móng chân lòng bàn chân da đầu trong chân tóc mục đích là phát hiện ra ung thư sớm để cắt ra ngay. Các biểu hiệu signs cuả melanoma cho dễ nhớ gọi là ABCD ABCD s of melanoma - đánh hàng chữ này vào Google rồi click vào mấy cái websites sẽ thấy hình màu A Asymetry vết trên da không đối xứng B Border bờ cuả vết trên da không đều bờ không nhẵn C Color màu sậm đen cuả vết trên da không đều nhau chỗ rất đậm chỗ rất lợt . D Dimension cỡ cuả vết trên da nếu lớn hơn cm nghi ngờ cm là đường kính cuả cục gôm cục tẩy ở cuối cái bút chì gỗ 2B màu vàng thường dùng ở Mỹ. Xin thêm là dĩ nhiên cũng phải khám mắt và đáy mắt vì khám mắt bắt buộc là một phần cuả khám cơ thể physical examination melanoma có thể xuất phát từ mắt. Trong 25 năm qua tôi thấy 2 trường hợp melanoma bắt đầu từ mắt một người caucasian male khoảng 50 tuổi melanoma mắt trái giải phẫu bỏ mắt trái ngay nhưng ung thư vẫn chuyển đến não và bệnh nhân chết trong vòng 1 năm. Bnhân kia khoảng 70 tuổi caucasian male 5 năm trước melanoma tìm ra ở mắt phải .