TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ II

Giúp HS nhớ lại một số kiến thức đã học. -Biết vận dụng các hành vi vào cuộc sống thực tế. dùng dạy – học -Hệ thống câu hỏi ôn tập -Một số tình huống để HS thực hành. | THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ II I. Mục tiêu -Giúp HS nhớ lại một số kiến thức đã học. -Biết vận dụng các hành vi vào cuộc sống thực tế. II. Đồ dùng dạy - học -Hệ thống câu hỏi ôn tập -Một số tình huống để HS thực hành. III. Hoạt động dạy - học. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ Tiết đạo đức hôm trước em học bài gì Vì sao ta phải giữ gìn các công trình công cộng -Nhận xét tuyên dương. 3. Bài mới a Giới thiệu Để giúp các em nhớ lại những Hát Bài Giữ gìn các công trình công cộng T2 Công trình công cộng ta phải . bảo vệ giữ gìn. -Hs nhận xét bổ sung kiến thức đã học. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu và thực hành kĩ năng giữa học kì II. -Gv ghi tựa b Hướng dẫn Ôn tập và nhớ lại kiến thức đã học Em hãy nêu các bài đạo đức học từ cuối kì I -Nhắc lại tựa bài Đó là các bài kính trọng biết ơn đến giờ người lao động Lịch sự với mọi người giữ gìn các công trình công cộng. Tại sao ta phải kính trọng và biết ơn người lao Vì cơm ăn áo mặc và biết ơn động người lao động. Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ Tìm một số câu ca dao tục ngữ nói về người Có cấy có trông có trồng có ăn. lao động Lịch sự với mọi người. tôn trọng Thế nào là lịch sự với mọi người quí mến. Tại sao ta phải giữ gìn các công trình công Công trình công cộng ta phải . bảo cộng vệ giữ gìn. -Hs nhận xét bổ sung -Nhận xét tuyên dương Xử lí tình huống Đúng. Vì dù là người lao động bình Với mọi người lao động đều cahò hỏi lễ phép thường nhất họ cũng đáng được tôn đúng hay sai Vì sao Những người lao động chân tay không cần phải tôn trọng như những người khác đúng hay sai Trèo lên các tượng đá của nhà chùa chơi là đúng hay sai Tại sao Khi đi tham quan ta bắt chước các anh chị lớn rủ nhau khắc tên lên thân cây làđúng hay sai Vì sao Gv nhấn mạnh Là con người chúng ta cần phải biết ơn những người lao động cần phải giữ lịch sự với mọi người. Đạc biệt là phải biết giữ gìn các công trình công cộng. cố dặn dò -Nhắc lại nội dung ôn tập -Về nhà ôn lại bài chuấn bị bài Tích cực tham