TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI

Học xong bài này, HS có khả năng: -Hiểu: +Thế nào là lịch sự với mọi người. +Vì sao cần phải lịch sự với mọi người. -Biết cư xử lịch sự với những người chung quanh -Có thái độ: +Tự trọng, tôn trọng người khác, tôn trọng nếp sống văn minh. +Đồng tình với những người biết cư xử lịch sự và không đồng tình với những người cư xử bất lịch sự. I | LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI I. Mục tiêu Học xong bài này HS có khả năng -Hiểu Thế nào là lịch sự với mọi người. Vì sao cần phải lịch sự với mọi người. -Biết cư xử lịch sự với những người chung quanh -Có thái độ Tự trọng tôn trọng người khác tôn trọng nếp sống văn minh. Đồng tình với những người biết cư xử lịch sự và không đồng tình với những người cư xử bất lịch sự. II. Đồ dùng dạy hoc -SGK đạo đức 4 -Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh đỏ trắng. -Một số đồ dùng đồ vật phục vụ cho trò chơi đóng vai. III. Hoạt động trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra Nhắc lại phần ghi nhớ của bài Kính trọng biết ơn người lao động Tìm các câu ca dao tục ngữ nói về người lao động. 3. Bài mới a. Giới thiệu bài Lịch sự với mọi người b. Nội dung Hoạt động 1 Thảo luận lớp Chuyện ở tiệm may SGK 31- 32 -GV nêu yêu cầu Các nhóm HS đọc truyện hoặc xem tiểu phàm dựa theo nội dung câu chuyện rồi thảo luận theo câu hỏi 1 2-SGK 32. Em có nhận xét gì về cách cư xử của bạn Trang bạn Hà trong câu chuyện Nếu em là bạn của Hà em sẽ khuyên bạn điều gì Vì sao -Một số HS thực hiện yêu cầu. -HS nhận xét bổ sung. -HS lắng nghe. -Các nhóm HS làm việc. -Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp. -Các nhóm khác nhận xét bổ sung. -GVkết luận -HS lắng nghe. Trang là người lịch sự vì đã biết chào hôi mọi người ăn nói nhẹ nhàng biết thông cảm với cô thợ may . Hà nên biết tôn trọng người khác và cư xử cho lịch sự. Biết cư xử lịch sự sẽ được mọi người tôn trọng quý mến. Hoạt động 2 Thảo luận nhóm đôi Bài tập 1- -Các nhóm HS thảo luận. SGK 32 -Đại diện từng nhóm trình bày. Các -GV chia 5 nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận cho các nhóm. Những hành vi việc làm nào sau là đúng Vì sao Nhóm 1 nhóm khác nhận xét bổ sung. b. Trung nhường ghế trên ôtô buýt cho một phụ -Các nhóm thảo luận. nữ mang bầu. -Đại diện từng nhóm trình bày. Các Nhóm 2 c. Trong rạp chiếu bóng mấy bạn nhỏ vừa xem phim vừa bình phàm và cười đùa. nhóm khác nhận xét bổ .