TAILIEUCHUNG - Lời khen đáng giá biết bao

Tôi đã muốn gọi điện cho những nhân viên bán hàng của tôi. Mặc dù biết rằng điều đó hoàn toàn đúng, tôi vẫn cảm thấy ngớ ngẩn khi nhấc điện thoại lên chỉ để nói: “Các bạn đã làm việc rất tốt”. Tôi là ai mà phải nghĩ rằng những gì tôi nói quan trọng đến vậy? Sự khen ngợi rất tốt đối với tâm hồn của bạn – và cả công việc của bạn nữa. Sau những lời chào xã giao, tôi cảm ơn cô ấy vì đã giải quyết suôn sẻ vấn đề cho khách hàng và chức. | Lời khen đáng giá biết bao Tôi đã muốn gọi điện cho những nhân viên bán hàng của tôi. Mặc dù biết rằng điều đó hoàn toàn đúng tôi vẫn cảm thấy ngớ ngẩn khi nhấc điện thoại lên chỉ để nói Các bạn đã làm việc rất tốt . Tôi là ai mà phải nghĩ rằng những gì tôi nói quan trọng đến vậy Sự khen ngợi rất tốt đối với tâm hồn của bạn - và cả công việc của bạn nữa. Sau những lời chào xã giao tôi cảm ơn cô ấy vì đã giải quyết suôn sẻ vấn đề cho khách hàng và chức mừng cô ấy vì đã kiếm được cho công ty những khách hàng mới. Cuối cùng trong khi cô ấy chuẩn bị gác máy tôi nghe thấy cô ấy nói với một người gần đó Laura là bà chủ tốt nhất . Điều đó thật tuyệt vời đến đáng ngạc nhiên và làm tôi hài lòng khi nghe cô ấy công nhận tôi như vậy. Từ đó tôi cảm thấy mình có một trách nhiệm quan trọng như một CEO của một công ty nhỏ đang phát triển ở trạng thái ổn định về lợi nhuận và tài chính. Tôi đã không hề biết rằng sự công nhận đó lại quan trọng đến vậy. Do đó tôi bắt đầu chú ý đến những người làm việc với tôi. Họ dồn mọi thứ có thể vào công việc mà họ đang thực hiện nhằm phát triển và hỗ trợ công ty. Họ còn tăng cường trao dồi chuyên môn vào thời gian rãnh rỗi. Họ quan tâm đến kết quả công việc của mình và của người khác và sự kết hợp của toàn công ty như một tổng thể. Tôi thấy rằng sự tận tuỵ lòng trung thành và đam mê công việc đã vượt quá những gì mà người làm công làm vì đồng lương. Tôi bắt đầu gửi thư và gọi điện nhiều hơn để khen ngợi những sáng kiến và sự kiên định và công nhận những người đã giải quyết công việc tốt. Sự khen ngợi không phải là cái gì đó bạn làm khi bạn đang quẫn trí một phần giá trị của lời khen là sự tập trung hoàn toàn. Tôi chia hành động khen ngợi khi làm việc thành ba loại 1. Lời khen thừa nhận một công việc tốt. Điều này cũng hiệu quả với người bán hàng và khách hàng. 2. Sự khen ngợi có kèm phần thưởng điều này xảy ra ở đây hai lần mỗi năm và 3. Những món quà hoặc lợi ích dành cho các cá nhân một cách tự nguyện dựa trên kết quả công việc khác thường cho

TỪ KHÓA LIÊN QUAN