TAILIEUCHUNG - Giáo trình công nghệ chế biến đuờng và sản xuất đuờng - Mở đầu

Sự phát triển công nghiệp đuờng mía trên thế giới Ấn độ là nuớc đầu tiên trên thế giới biết sản xuất đuờng từ mía. Vào khoảng năm 398 nguời Ấn Độ và Trung Quốc đã biết chế biến mật đuờng thành tinh thể. Từ đó, kỹ thuật sản xuất đuờng phát triển sang Ba Tu, Ý, Bồ Đào Nha, đồng thời đua việc tinh luyện đuờng thành một ngành công nghệ mới. | Giáo trình công nghệ chế biến đuờng và sản xuất đuờng BÀI MỞ ĐẦU fflra I. Sự phát triển công nghiệp đuờng mía trên thế giới Ân độ là nuớc đầu tiên trên thế giới biết sản xuất đuờng từ mía. Vào khoảng năm 398 nguời Ân Độ và Trung Quốc đã biết chế biến mật đuờng thành tinh thể. Từ đó kỹ thuật sản xuất đuờng phát triển sang Ba Tu Ý Bồ Đào Nha đồng thời đua việc tinh luyện đuờng thành một ngành công nghệ mới. Lúc đầu công nghiệp đuờng còn rất thô so nguời ta ép mía bằng 2 trục gổ đứng lấy sức kéo từ trâu bò lắng trong bằng vôi cô đặc ở chảo và kết tinh tự nhiên. Công nghiệp đuờng tuy có từ lâu đời nhung 200 năm gần đây mới đuợc co khí hóa. Nhiều thiết bị quan trọng đuợc phát minh vào thế kỷ 19. Năm 1813 Howard phát minh nồi bốc hoi chân không nhung mới chỉ dùng một nồi nên hiệu quả bốc hoi thấp đến năm 1843 Rillieux cải tiến thành hệ bốc hoi nhiều nồi nên có thể tiết kiệm đuợc luợng hoi dùng. Năm 1837 Pouzolat phát minh ra máy ly tâm nhung có hệ thống truyền động ở đáy lấy dịch đuờng ở trên nên thao tác không thuận tiện. Sau đó năm 1867 Weston cải tiến thành máy ly tâm có hệ thống truyền động ở trên và loại máy này hiện nay đang đuợc sử dụng phổ biến. Đến năm 1878 máy sấy thùng quay xuất hiện 1884 thiết bị kết tinh làm lạnh ra đời. Trong những năm gần đây ngành đuờng đã phát triển một cách nhanh chóng vấn đề co khí hóa liên tục hóa và tự động hóa trên toàn bộ dây chuyền sản xuất đuợc áp dụng rông rãi trong các nhà máy đuờng. II. Tình hình công nghiệp đuờng của nuớc ta Việt Nam là một quốc gia có truyền thống sản xuất đuờng mía từ lâu đời. Cùng với sự phát triển của ngành đuờng trên thế giới nghề làm đuờng thủ công ở nuớc ta cung phát triển mạnh. Trong thời kỳ Pháp thuộc ngành đuờng nuớc ta phát triển một cách chậm chạp sản xuất thủ công là chủ yếu. Lúc này ta chỉ có 2 nhà máy đuờng hiện đại Hiệp Hòa miền nam và Tuy Hòa miền trung . Theo thống kê năm 1939 toàn bộ luợng đuờng mật tiêu thụ là tấn. Sau ngày hòa bình lập lại duới sự lãnh đạo của Đảng lòng nhiệt tình

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    12    0    16-01-2021