TAILIEUCHUNG - Bài giảng: Côn trùng học - PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã

ARISTOTELES (384-322 TCN), một nhà khoa học vĩ đại đã quan tâm đến hệ thống hóa và sự phát triển của động vật, trong các công trình của ông có đề cập tới hơn 60 loài côn trùng và ông đã gọi chúng là loại động vật chân có đốt. | CÔN TRÙNG HỌC ENTOMOLOGY Lý thuyết: 35 tiết GVC: PGS. TS. Nguyễn Thế Nhã ĐT: hoặc Email: nhanguyenthe@ hoặc nhafuv@ Thực hành: 10 tiết GV: Vũ Thị Huyên: ĐT GV: Bùi Đình Đức GV: Bùi Văn Bắc CÔN TRÙNG HỌC Tài liệu tham khảo CÔN TRÙNG HỌC Tài liệu tham khảo 2005 2006 Tài liệu tham khảo (Tiếp) Phạm Bình Quyền, Đời sống côn trùng, 1976 ARISTOTELES (384-322 TCN), một nhà khoa học vĩ đại đã quan tâm đến hệ thống hóa và sự phát triển của động vật, trong các công trình của ông có đề cập tới hơn 60 loài côn trùng và ông đã gọi chúng là loại động vật chân có đốt. Côn trùng học - Entomology Năm 1735 CARL von LINNE (1707 - 1778) xuất bản cuốn sách nổi tiếng "Systema naturae" đề cập tới 3 lĩnh vực quan trọng của tự nhiên là khoáng, thực vật và động vật. Ông là người đầu tiên phân loại động vật, trong đó có côn trùng một cách hiện đại. Lần xuất bản thứ 10 của sách "Hệ thống tự nhiên" này LINNE đã đưa vào cách gọi tên khoa học các loài sinh vật. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN