TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - YÊU LAO ĐỘNG

Học xong bài này, HS nhận thức được giá trị của lao động. -Tích cực tham gia các công việc lao động ở lớp, ở trường, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân. -Biết phê phán những biểu hiện chây lười lao động. dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Một số đồ dùng, đồ vật phục vụ cho trò chơi đóng vai. | YÊU LAO ĐỘNG I. Mục tiêu -Học xong bài này HS nhận thức được giá trị của lao động. -Tích cực tham gia các công việc lao động ở lớp ở trường ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân. -Biết phê phán những biểu hiện chây lười lao động. II. Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Một số đồ dùng đồ vật phục vụ cho trò chơi đóng vai. III. Hoạt động trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ôn định HS hát 1 bài. 2. KTBC -GV kiểm tra các phần chuấn bị của HS. 3. Bài mới a. Giới thiệu bài Yêu lao động b. Nội dung -HS hát. -HS nhắc lại. Hoạt động 1 Đọc truyện Một ngày của Pê-chi- a -GV đọc truyện lần thứ nhất. -GV gọi 1 HS đọc lại truyện lần thứ hai. -GV cho lớp thảo luận nhóm theo 3 câu hỏi SGK 25 Hãy so sánh một ngày của Pê-chi-a với những người khác trong câu chuyện. Theo em Pê-chi-a sẽ thay đổi như thế nào sau chuyện xảy ra Nếu là Pê-chi-a em sẽ làm gì -GV kết luận về giá trị của lao động Lao động giúp con người phát triển lành mạnh và đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc. Hoạt động 2 Làm việc cá nhân Bài tập 1-SGK 25 -GV phát PHT và giải thích yêu cầu làm việc. -GV kết luận về các biểu hiện của yêu lao động của lười lao động. -1 HS đọc lại truyện. -HS cả lớp thảo luận. -Đại diện các nhóm trình bày kết quả. -HS cả lớp trao đổi tranh luận. -HS đọc và tìm hiểu ý nghĩa của phần ghi nhớ của bài. Bỏ câu Lười lao động là đáng chê trách . - Hs làm bài vào PHT Bài trắc nghiệm -Các nhóm thảo luận chuấn bị đóng vai. Hoạt động 3 Đóng vai Bài tập 2- SGK 26 -GV chia 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận đóng vai một tình huống Nhóm 1 2 a. Sáng nay cả lớp đi lao động trồng cây xung quanh trường. Hồng đến rủ Nhàn cùng đi. Trời lạnh Nhàn ngại không muốn chui ra khỏi chăn ấm nên nhờ Hồng xin phép hộ với lí do là bị ốm. Theo em Hồng nên làm gì trong tình huống đó Nhóm 3 4 b. Chiều nay Lương đang nhổ cỏ ngoài vườn cùng với bố thì Toàn sang rủ đi đá bóng. Thấy Lương ngần ngại Toàn bảo Để đấy mai nhổ cũng được chứ sao . Theo em Lương sẽ ứng xử thế nào Cách ứng xử trong mỗi tình .