TAILIEUCHUNG - Đánh giá độ khó từ khóa

Chiến lược SEO theo đại phương dễ dàng hơn cho các chiến lược SEO quốc tế. | ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÓ TỪ KHÓA 5 yếu tố chính TRỊ GIÁ CỦA TÊN MIỀN VÀ WEBSITE theo 3 thang điểm : 1-500 USD : 3/ 500 – 2000 USD : 2 và trên 2000 USD : 1 DOMAIN KEY và TOP LEVEL SEARCH VOLUME/ KEYWORDS BID (HIGH, MEDIUM, LOW) SỐ LƯỢNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH (10:1, 20 : 2, 40 : 3, trên 40 : 4) GOOGLE ĐỊA PHƯƠNG/ QUỐC TẾ YẾU TỐ TRỊ GIÁ PR/ INBOUND LINK TRUST RANK Corporate social responsibility TRAFFIC SEARCH By ADPLANNER DMOZ TRAFFIC SOURCE TEXT AD VALUE Domain Key and TLD Domain Key : Vai trò không nhỏ Top level : 10-9-8-7-6 Domain địa phương Domain cấp 1/2/3/4 Subdomain và Thư mục SEARCH VOLUME Dùng công cụ KEYWORDS TOOL EX Sử dụng EXACT và BOARD MỨC ĐỘ SEARCH MỨC ĐỘ cạnh tranh Mức độ search và tỷ lệ conversion SỐ LƯỢNG ĐỐI THỦ Từ 1-10 : Mức độ khó 1 Từ 11-20 : Mức độ khó 2 Từ 21-40 : Mức độ khó 3 Từ 41 – 100 : Mức độ khó 4 GOOGLE ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUỐC TẾ Chiến lược SEO theo địa phương dễ dàng hơn cho các chiến lược SEO Quốc tế Khác biệt về ngôn ngữ, nguồn nội dung, hệ thống Link back hỗ trợ Khác biệt về văn phong, mức độ thu nhận thông tin chậm, thiếu tin tốt và nóng Hiểu biết visitors thấp. Hệ thống Conversion rate thấp, ROI kém SEO KEY KHÓ – SITE MỚI Mức độ web : 3 Mức độ Keydomain : 1 Mức độ search volume : High = 3 Mức độ địa phương : 1 Mức độ đối thủ : 4 Độ khó : 3x1x3x1x4 = 36 lần Các công cụ chính Keyword Tool - Google AdWords - Online Advertising by Google Enter one keyword or phrase per line to see what related word searches your ad will show on. Khái niệm khi search May tinh bang : Broad "May tinh bang“ : Phrase [May tinh bang] : Exact match -May tinh bang : Negative match -"May tinh bang“ –”Phrase” match -[May tinh bang] –”Exact” match Công cụ tính giá CPC