TAILIEUCHUNG - Nhà lãnh đạo mẫu mực

Tại tập đoàn GE (General Electric), Jack Welch – người vừa được tôn vinh là tổng giảm đốc số 1 của thế giới đã thực hiện một cuộc cách mạng lớn, ông đã có công chuyển một tập đoàn sản xuất già cỗi, đầy nguy cơ thành một tập đoàn hàng đầu thế giới về sản phẩm và dịch vụ. | Nhà lãnh đạo mấu mực Tại tập đoàn GE General Electric Jack Welch - người vừa được tôn vinh là tổng giảm đốc số 1 của thế giới đã thực hiện một cuộc cách mạng lớn ông đã có công chuyển một tập đoàn sản xuất già cỗi đầy nguy cơ thành một tập đoàn hàng đầu thế giới về sản phẩm và dịch vụ. Ông đã làm tăng giá trị công ty market value lên gấp gần 30 lần. Ông đã đưa ra tư tưởng 4E Leader nổi tiếng về lãnh đạo mà đến nay vẫn được các CEO trên toàn thế giới học tập. Tóm tắt 4E này là Nhà lãnh đạo phải có Nghị lực The 4E Leader Energy Đây là yếu tố giúp họ vượt qua các khó khăn nội tại và từ ngoại cảnh. Nó biểu hiện ở sự tin tưởng sự quyết tâm và tính bền bỉ. Nhà lãnh đạo phải biết truyền Nghị lực The 4E Leader Energizes . Có nghị lực nhưng nhà lãnh đạo phải biết cách làm cho nghị lực đó lan rộng khiến cho nhân viên của mình cũng có nghị lực và mục tiêu đạt đến. Và đó cũng chính là khả năng truyền cảm Nhà lãnh đạo phải Sắc bén The 4E Leader has Edge Rất cần. Thể hiện trong việc chỉ số EQ phải cao nhạy cảm và giải quyết nhanh trước mọi vấn đề phát sinh. Điều này cũng có nghĩa là lãnh đạo phải bổ sung Kiến thức chuyên môn. Cần có ở mức vừa phải trở lên chủ yếu để trợ giúp quá trình ra quyết định. Nhà lãnh đạo phải Hành động The 4E Leader Executes . Trong quá trình này họ phải thể hiện được sự đam mê và đức hy sinh. Từ đó xây dựng được hình ảnh tốt của chính mình Tạo sự tin tưởng cho những người đi theo Các tư tưởng về lãnh đạo cần xem xét lại Trong tư tưởng trước đây người ta đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải vừa có tài năng vừa có đức độ . Tuy nhiên chính Jack Welch đã khẳng định bằng các tri thức mà ông có được và kinh nghiệm bản thân từ thực tế vô cùng sinh động rằng đó chỉ là mong muốn có tính lý tưởng mà thôi. Trên thực tế gần như không có loại lãnh đạo này. Những người có đức độ thường là người có thiên hướng hoạt động xã hội phi lợi nhuận và thiếu động lực cần thiết để theo đuổi mục đích mà một lãnh đạo giỏi cần có. Nhiều người trong số này có thể là lãnh đạo song không .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.