TAILIEUCHUNG - Mô hình kinh doanh hiệu quả của Wesfarmers

Với một phạm vi kinh doanh rộng từ bán lẻ các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nông nghiệp, hệ thống cung cấp nhiên liệu cho vùng nông thôn cho đến việc sản xuất, kinh doanh hoá chất và phân bón dùng trong nông nghiệp, thành công của Wesfarmers nằm ở sự kết hợp giữa cách thức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty và việc đặt lợi ích của các cổ đông lên hàng đầu. | Mô hình kinh doanh hiệu quả của Wesfarmers Ông Michael Chaney - Tổng Giám đốc Wesfarmers Không giống như những tập đoàn lớn đang trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng tập đoàn Wesfarmer có trụ sở chính tại Perth miền Đông Australia vẫn đang ở trong thời kỳ hưng thịnh của nó. Được thành lập vào năm 1914 dưới hình thức ban đầu là nghiệp đoàn của những người nông dân để cung cấp các dịch vụ cho vùng nông thôn phía Đông Australia nhưng hiện nay công ty vẫn đang là một trong những công ty đa ngành kinh doanh hiệu quả nhất thế giới. Với một phạm vi kinh doanh rộng từ bán lẻ các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nông nghiệp hệ thống cung cấp nhiên liệu cho vùng nông thôn cho đến việc sản xuất kinh doanh hoá chất và phân bón dùng trong nông nghiệp thành công của Wesfarmers nằm ở sự kết hợp giữa cách thức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty và việc đặt lợi ích của các cổ đông lên hàng đầu. Ông Michael Chaney Tổng Giám đốc Wesfarmers nói rằng Công ty của chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ một hoạt động kinh doanh cá biệt lĩnh vực kinh doanh của Wesfarmers đều được hoạt động và điều hành độc lập với nhau nhưng cùng thống nhất trong mục tiêu lợi nhuận thu nhập của các cổ đông . Công việc quản lý ở đây không phải để tập trung vào củng cố quyền lực mà nhằm vào mục tiêu lợi nhuận trong đó đặt lợi ích của cổ đông lên hàng đầu chia lãi cho cổ đông Với mục tiêu này mà kể từ khi bắt đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán Australia vào năm 1984 hiện Wesfarmers là công ty chia lãi cho cổ đông lớn thứ hai với tỷ lệ trung bình hàng năm là 29 sau công ty Westfield Holdings 30 . David Errington nhà phân tích từ Merry Lynch cho rằng Wesfarmers đã có một công thức hoạt động khá đúng đắn. Theo ông công ty đã có cách thức điều hành đúng cách các bộ phận kinh doanh đơn lẻ hoạt động một cách hoàn toàn độc lập. Vấn đề hiện nay với nhiều tập đoàn lớn là sự phụ thuộc hỗ trợ lẫn nhau quá lớn giữa các lĩnh vực kinh doanh cho nên nếu xảy ra khủng hoảng ở một lĩnh vực nào đó công ty không

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG