TAILIEUCHUNG - Bài 4 - Xây dựng lớp (layers ) trong phần mềm MapInfo

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thực tập GIS | Hướng dẫn thực tập GIS - Bài 4 - Xây dựng lớp Layers trong phần mềm MapInfo BÀI 4 Xây dựng lớp Layers trong phần mềm MapInfo TÓM TẮT BÀI THỰC TẬP F Làm chủ điều khiển các lớp dữ liệu. F Vẽ các đối tượng bản đồ đường điểm vùng . F Phương pháp nhập dữ liệu. KIẾN THỨC LIÊN QUAN - Kiến thức cấu trúc dữ liệu Vector trong Hệ thống thông tin địa lý-GIS - Các kiểu dữ liệu. PHẦN LÝ THUYẾT Tổng quan Trong bài này chúng ta tìm hiểu mối quan hệ giữa những table và bản đồ và làm cách nào chúng ta sắp xếp các lớp tạo ra mức độ chi tiết bản đồ chúng ta mong muốn. Những bản đồ như các lớp Chúng ta đã có khái niệm bản đồ máy tính như là một tập hợp các lớp xếp chồng lên nhau trên cơ sở hệ thống phép chiếu tọa độ. Mỗi table dữ liệu đồ họa lưu trữ các đối tượng graphic có thể hiển thị trong cửa sổ bản đồ - Map window. Ví dụ có thể hiển thị các table những khách hàng table hệ thống giao thông và table ranh giới hành chính quận huyện. Hãy hình dung các lớp là trong suốt và mỗi lớp chứa một phần khác nhau của dữ liệu bản đồ. Những lớp dữ liệu được xếp chồng lên nhau cho phép quan sát sửa chữa mọi đối tượng trên bản đồ cùng một thời điểm. Ví 31 Hướng dẫn thực tập GIS - Bài 4 - Xây dựng lớp Layers trong phần mềm MapInfo dụ một lớp là ranh giới hành chính lớp thứ hai là những ký hiệu đại diện các thành phố lớp thứ ba là các nhãn chữ. Việc sắp xếp các lớp trong suốt lên nhau giúp chúng ta xây dựng các bản đố máy tính phức tạp. Nếu chúng ta có vị trí địa lý có liên quan tới các records trong dữ liệu chúng ta có thể mở chúng trong cửa sổ bản đồ. Tạo bản đồ Tạo bản đồ trong MapInfo bắt đầu mỗi khi chúng ta mở một hay nhiều table dữ liệu. Ví dụ Tạo ra một bản đồ gồm các lớp giao thông sông hồ đường cao độ chúng ta thực hiện theo một số cách. Mở các Table Chọn File Open Table chọn một hay nhiều table. Ghi nhớ chọn các table không liền nhau giữ phím Control và chọn các table. Những Table mở nhưng không hiển thị Khi một hay nhiều table mở nhưng không hiển thị trong cửa sổ bản đồ chúng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN