TAILIEUCHUNG - Giáo án ngữ văn 10 part 4

Sau khi chạy khỏi Cuộc kháng chiến nhà quan cụ, chị chống Pháp nổ ra, Dậu gặp một cán bộ làng ĐXá bị giặc Mở bài CM tạm chiếm, nhưng hàng đêm vẫn có những cán bộ hoạt động bí mật, Chị Dậu được giác ngộ. Cuộc tổng khởi Quân Pháp càn nghĩa tháng Tám nổ quét, truy lùng CM, Thân bài ra, Chị Dậu về làng. nhiều người hoảng Chị dẫn đầu đoàn sợ. Chị Dậu vẫn biểu tình lên huyện bình tĩnh hướng dẫn cướp chính quyền. cán bộ xuống hầm | Bố cục Đề bài 1 Đề bài 2 Mở bài Sau khi chạy khỏi nhà quan cụ ch ị Dậu gặp một cán bộ CM Cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra làng ĐXá bị giặc tạm chiếm nhưng hàng đêm vẫn có những cán bộ hoạt động bí mật Chị Dậu được giác ngộ. Thân bài Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám nổ ra Chị Dậu về làng. Chị dẫn đầu đoàn biểu tình lên huyện cướp chính quyền. Quân Pháp càn quét truy lùng CM nhiều người hoảng sợ. Chị Dậu vẫn bình tĩnh hướng dẫn cán bộ xuống hầm. Kết bài Chị Dậu gặp và trò chuyện NgTuân. Sau cái đem đen ấy. Chị Dậu gặp cái Tý cũng là một du kích Người đậy nắp hầm ben 2 Kết luận Ghi nhớ SGK 46 4 Củng cố GV chốt lại toàn bài và yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK . Hướng dẫn HS làm bài tập 1 a Đề tài Một HS vốn bản chất tốt nhưng do hoàn cảnh xô đẩy mà phạm sai lầm sau đó kịp thời tỉnh ngộ. b Cốt truyện HS hiền lành bị kẻ xấu lôi kéo đau khổ ân hận tự đấu tranh vươn lên trong cuộc sống. Trang 31 c Từ cốt truyện lập dàn ý 3 phần với các sự việc tâm trạng nhân vật chính lời nói hành động nhân vật phụ. 5 Dặn dò s Làm bài tập nắm vững cách lập dàn ý. J Soạn bài tiếp theo. Tiết 14 15 Đọc văn UY - LIT- XƠ TRỞ VỀ Trích Ô - đi - xê - Sử thi Hi Lạp A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS J Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ người Hi Lạp qua cảnh đoàn tụ gia đình của Uy - lit - xơ u Phân tích lý giải được đối thoại và diễn biến tâm lí của nhân vật. S Hiểu được nghệ thuật sử thi Ô- đi - xê B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Ổn định kiểm tra. 2 Bài mới. I GIỚI THIỆU CHUNG GV giới thiệu về tác giả Hơmêrơ và nhận định chung về Ô- đi - xê. Tóm tắt cốt truyện II ĐỌC HIỂU VĂN BẢN Yêu cầu HS đọc phân vai và tìm hiểu VB thông qua hệ thống câu hỏi SGK VB có thể chia thành mấy đoạn Nội dung I GIỚI THIỆU CHUNG 1 Thể loại Sử thi. 2 Tác giả Hômêrơ SGK 48 3 Tóm tắt tác phẩm SGK 48 4 Chủ đề SGK 49 II ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1 Bố cục 2 phần -I- Phần 1 Từ đầu kém gan dạ Cuộc đối thoại giữa các nhân vật. Trang 32 Tâm trạng của Uy - lit - xơ trở về gặp vợ mình được biểu hiện như thế nào Cách ứng xử của chàng bộc lộ phẩm chất gì Vì sao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN