TAILIEUCHUNG - Bài 2 - Sử dụng ảnh Raster trong phần mềm MapInfo

Tóm tắt bài thực tập : - ý nghĩa Sử dụng ảnh Raster trong phần mềm MapInfo - Hệ thống tọa độ ảnh trong phần mềm MapInfo - Đăng ký ảnh , hiệu chỉnh ảnh, | Hướng dân thực tập GIS - Bài 2 -Sử dụng ảnh Raster trong phần mềm MapInfo BÀI 2 Sử dụng ảnh Raster trong phần mềm MapInfo TÓM TẮT BÀI THỰC TẬP Ý nghĩa sử dụng ảnh Raster trong phần mềm MapInfo. Hệ thống tọa độ ảnh trong phần mềm MapInfo. Đăng ký ảnh hiệc chỉnh ảnh gán các điểm điều khiển. Tạo một table dữ liệu trong MapInfo KIẾN THỨC LIÊN QUAN - Kiến thức cấu trúc dữ liệu Raster trong Hệ thống thông tin địa lý-GIS - Những kiến thức bản đồ học - ý nghĩa hệ thống tọa độ. PHẦN LÝ THUYẾT Khái niệm ảnh raster - What Is a Raster Image Những file ảnh raster thông dụng - Otaining Raster Image Files Sử dụng ảng raster - Uses for Raster Images Những kiểu ảnh raster trong MapInfo-What Types of Raster Images Can MapInfo Display Mở ảnh raster - Opening a Raster Image Đăng ký ảnh Raster - Registering a Raster Image Những cách thể hiện - Display Options Những giới hạn - Limitations Tổng quan Có một vài nâng cấp cho chức năng ảnh raster của MapInfo so với các phiên bản trước. Hiển thị ảnh raster nhanh hơn đặc biệt ảnh dạng Tiff và Spot. Có thể mở ảnh không cần đăng ký tọa độ và hiển thị trong cửa sổ bản đồ. Rất hiệu quả khi không cần sử dụng ảnh với các file vector. Hơn nữa có thể chọn một màu cho ảnh raster. Những khái niệm ảnh Raster Ảnh raster là bức ảnh đã được vi tính hóa. Nếu có file ảnh raster có thể chồng lớp các dữ liệu của MapInfo như bản đồ đường phố vị trí siêu thị trên ảnh này. Ảnh raster gồm những hàng row và cột pixels . Thường 8 Hướng dân thực tập GIS - Bài 2 -Sử dụng ảnh Raster trong phần mềm MapInfo hiểu là ảnh bitmap. Ngược lại những đối tượng trong ảnh vector chứa tọa độ được dựa trên những cấu trúc dữ liệu đại diện bởi tọa độ X và Y phần lớn dữ liệu MapInfo trong dạng vector . Trong MapInfo ảnh raster thường chỉ dùng để hiển thị trong một lớp layer . Chúng không có bất kỳ dữ liệu nào gán. Ảnh Raster phù hợp làm ảnh nền cho các bản đồ vector vì chúng cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn bản đồ vector. Những file ảnh raster Có một số cách để có được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN