TAILIEUCHUNG - Giáo án ngữ văn 10 part 2

Tiết 4: Đọc văn. KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM A MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT: Giúp HS Hiểu và nhớ được những giá trị to lớn của VHDG. Đây là cơ sở để HS có thái độ thận trọng đối với di sản văn hoá tinh thần dân tộc. Nắm được khái niệm về các thể loại B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định, kiểm tra. 2 Bài mới I KHÁI NIỆM VỀ VHDG Yêu cầu HS đọc và nêu định nghĩa thế nào là SGK/17 I KHÁI NIỆM VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN VHDG? II ĐẶC TRƯNG. | Tiết 4 Đọc văn. KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM A MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT Giúp HS J Hiểu và nhớ được những giá trị to lớn của VHDG. Đây là cơ sở để HS có thái độ thận trọng đối với di sản văn hoá tinh thần dân tộc. J Nắm được khái niệm về các thể loại B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Ổn định kiểm tra. 2 Bài mới I KHÁI NIỆM VỀ VHDG Yêu cầu HS đọc và nêu định nghĩa thế nào là VHDG II ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VHDG 1 Tính truyền miệng Em hiểu như thế nào là tác phẩm ngông từ truyền miệng Vì sao VHDG lại có tính truyền miệng VHDG còn gọi là văn học truyền miệng Vì sao I KHÁI NIỆM VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN SGK 17 II ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VHDG 1 Văn học dân gian là những tác phâm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng tính truyền miệng Ngôn từ truyền miệng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên nộ dung ý nghĩa va thế giới của nghệ thuật của tác phẩm VHDG nhằm phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống. Khi chưa có chữ viết phương thức sáng tác và lưu truyền bằng miệng là duy nhất và tất yếu. Quá trình truyền miệng vẫn tiếp tục kể cả khi có chữ viết Trang 11 2 Tính tập thể Vì sao nói VHDG là sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể Quá trình sáng tác và hoàn chỉnh một tác phẩm diễn ra như thế nào Phân biệt với tác phẩm khuyết danh Em hãy cho biết hệ quả của 2 đặc trưng trên đối với VHDG II HỆ THỐNG THỂ LOẠI CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM GV cho HS thảo luận Hệ thống thể loại của VHDG có bao nhiêu thể loại Đó là những thể loại nào Hiểu biết của em về những thể loại đó III NHỮNG GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN Em hãy cho biết những giá trị cơ bản của VHDG Tóm tắc các giá trị của Truyền miệng thể hiện trong quá trình diễn xướng dân gian nói kể ngâm hát diễn. 2 Văn học dân gian là sản phâm của quá trình sáng tác tập thể tính tập thể . VHDG là kết quả của quá trình sáng tác tập thể. VHDG là tài sản chung của tập thể mỗi người có thể tiếp nhận sữa chữa bổ sung thành phần VHDG theo quan niệm và khái niệm của mình. Tính truyền miệng và tính tập thể thể hiện sự gắn bó mật thiết của VHDG với sinh hoạt khác nhau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN