TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 26

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học - cao đẳng môn toán năm 2011 - đề số 26', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sở giáo dục và đào tạo Hà nội Trường ThPT Liên Hà ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn TOÁN khối AB Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 điểm 2x - 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đô thị C của hàm số y -2- x -1 2. Viết phương trình tiếp tuyến của C biết khoảng cách từ điểm I 1 2 đến tiếp tuyến bằng - Ỉ2 . Câu II 2 điểm 1 Giải phương trình sin 2x 7 16 cosx 20sin2 X - x 3y - x2 2 12 x 2y2 1 xy -1 X 4 tanx .ln cosx Câu III 1 điểm Tính tích phân 1 I----------dx 0 cosx 2 Giải hệ phương trình Ịx 4 3 x 3y Câu IV 1 điếm Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác vuông tại A với AB a các mặt bên là các tam giác cân tại đỉnh S. Hai mặt phẳng SAB và SAC cùng tạo với mặt phẳng đáy góc 600. Tính côsin của góc giữa hai mặt phẳng SAB và SBC . Câu V 1 điếm Cho a b c là các số dương thỏa mãn a b c 1. Chứng minh rằng a ố b c c a 3 yỊab c yỊbc a yịca b PHẦN RIÊNG 3 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B A. Theo chương trình Chuẩn Câu 1 điểm Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A 1 1 và đường thẳng A 2x 3y 4 0. Tìm tọa độ điểm B thuộc đường thẳng A sao cho đường thẳng AB và A hợp với nhau góc 450. Câu 1 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M 1 -1 1 x y 1 z x y-1 z - 4 và hai đường thẳng d - 2 và d A- 2 _ Chứng minh điểm M d d cùng nằm trên một mặt phẳng. Viết phương trình mặt phẳng đó. Câu 1 điểm Giải phương trình Logx 24x 1 2x logx2 24x 1 x 2 log 24x 1 x Theo chương trình Nâng cao Câu 1 điểm Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn C x2 y2 1 đường thẳng d x y m 0 . Tìm m để C cắt d tại A và B sao cho diện tích tam giác ABO lớn nhất. Câu 1 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba mặt phẳng P 2x - y z 1 0 Q x - y 2z 3 0 R x 2y - 3z 1 0 x - 2 y 1 z - . Gọi A2 là giao tuyến của P và Q . và đường thẳng A1 2 1 Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với R và cắt cả hai đường thẳng A1 A 2. Câu 1 điểm Giải bất phương trình logx log3 9x - 72 1