TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 25

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học - cao đẳng môn toán năm 2011 - đề số 25', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ TỔ TOÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI D Thời gian làm bài 180 phút CHUNG CHO TẤT CẢ Các Thí sinh 7 0 điểm Câu 1 2 0 điểm Cho hàm số y x 2 2x -1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số đã cho. 2. Tìm những điểm trên đồ thị C cách đều hai điểm A 2 0 và B 0 2 Câu 2 2 0 điểm 1. Giải phương trình 5cos3 x y 3cos5 x - y 0 2. Giải bất phương trình 2x -3x- 0 2x2 - 5x Câu III 1 0 điểm Cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường x Jỹ x 0 y -x 2. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình H quay quanh trục Oy Câu IV 1 0 điểm Cho lăng trụ tam giác đều cạnh đáy bằng a cạnh bên bằng aVT . Tính thể tích khối lăng trụ và góc giữa AC1 và đường cao AH của mp ABC Câu V 1 0 điểm Cho a2 b2 c2 65 . Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y a xe 0 y j II. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần 1 hoặc phần 2 1. Theo chương trình chuẩn Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Cho đường tròn C x2 y2 - 4x - 2y -1 0 và đường thẳng d x y 1 0. Tìm những điểm M thuộc đường thẳng d sao cho từ điểm M kẻ được đến C hai tiếp tuyến hợp với nhau góc 900 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho mặt cầu S x -1 2 y2 z 2 2 9. Lập phương trình mặt phẳng P vuông góc với đường thẳng a x V 1 - 7 và cắt mặt 12 - 2 cầu S theo đường tròn có bán kính bằng 2 . 1 0 điểm Có bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau mà mỗi số đều lớn hơn 2010. chương trình nâng cao 2 0 điểm mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Cho elip E x2 4 y2 - 4 0 .Tìm những điểm N trên elip E sao cho F1NF2 600 F1 F2 là hai tiêu điểm của elip E x t đều. Không gian với hệ tọa độ đường thăng A Ị y z 1 2t và điểm 4 1 0 -1 Tìm tọa độ các điểm E và F thuộc đường thăng A để tam giác AEF là tam giác Câu 1 0 điểm Tìm số phức z thỏa mãn 2 z - i z - z 2i z2 - zỹ 4 ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM KHỐI D Câu I420 điểm Đáp án Điểm 1. 1 25 a Tập xác định D R 11j b Sự biến thiên y1 0 Vx e D 2 x -1