TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - GÕ DẤU HỎI, DẤU NGÃ, DẤU NẶNG

HS nắm đợc nguyên tắc gõ dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng. -Rèn kĩ năng gõ bằng 10 ngón cho HS. -GD tính cẩn thận, kiên trì cho HS. | GÕ DẤU HỎI DẤU NGÃ DẤU NẶNG I- Mục đích yêu cầu -HS nắm đợc nguyên tắc gõ dấu hỏi dấu ngã dấu nặng. -Rèn kĩ năng gõ bằng 10 ngón cho HS. -GD tính cấn thận kiên trì cho HS. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Phím chữ r gõ bằng ngón nào phím chữ x gõ bằng ngón nào phím chữ j gõ bằng ngón nào 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV nêu nguyên tắc gõ dấu -GV thực hành trên máy cho HS quan sát. -Gõ hết các con chữ trong tiếng trớc gõ dấu sau. Dấu hỏi Chữ r. Dấu ngã Chữ x. Dấu nặng Chữ j. -Cho HS thực hành trên máy. Bài tập thực hành Nớc lũ Vũ trụ Củ từ Biển Đông Trò giỏi Kỹ s Luyện tập Hoạ sĩ Xẻ gỗ Con quạ Cỗ ngựa Nụ hoa Sửa chữa Tiết kiệm Giảng dạy Cắm trại Dã ngoại Ngoại ô Huyền thoại 3-Củng cố - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách gõ dấu hỏi dấu ngã dấu nặng. -Hớng dẫn HS về thực hành. ÔN TẬP GÕ TIẾNG VIỆT CÓ DẤU I- Mục đích yêu cầu -Củng cố cách gõ tiếng việt có dấu cho HS. -Rèn kĩ năng gõ bằng 10 ngón cho HS. -GD tính kiên trì cấn thận cho các em. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu cách gõ dấu hỏi dấu ngã dấu nặng. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -Gọi HS nhắc lại nguyên tắc gõ dấu -Gõ xong các con chữ trong tiếng đó rồi mới gõ kí tự thay thế cho dấu. Ghi nhớ