TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - ÔN TẬP

Củng cố cách viết chữ hoa, chữ thờng và các chữ â, ă, ô, ơ, ê, đ, cho HS. -HS nắm đợc cách dùng các phím Home, End. -Rèn kĩ năng gõ chữ bằng 10 ngón. -GD cho HS tính kiên trì, cẩn thận. | ÔN TẬP 1- Mục đích yêu cầu -Củng cố cách viết chữ hoa chữ thờng và các chữ â ă ô ơ ê đ cho HS. -HS nắm đợc cách dùng các phím Home End. -Rèn kĩ năng gõ chữ bằng 10 ngón. -GD cho HS tính kiên trì cấn thận. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1-Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu cách viết các chữ ê ơ. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -Gọi HS nhắc lại cách viết chữ thờng chữ hoa. -Gọi HS nhắc lại cách viết các chữ cái -GV nêu vấn đề Khi sửa lỗi văn bản em thờng dùng các phím mũi tên để làm -Phím End Dịch chuyển con trỏ về cuối dòng hiện thời. gì -GV nêu Ngoài cách làm nh vậy ta có thể dùng các phím Home End để dịch chuyển. Muốn biết dùng nó nh thế nào Các em hãy tìm hiểu phần tiếp theo. -GV làm mẫu trên máy cho HS quan sát. -Cho HS thực hành trên máy. Bài tập thực hành Một ngày hè em đợc bố mẹ dẫn đi chơi công viên. ở đó có nhiều cảnh đẹp. Em rất thích đợc ngắm nhìn hàng cây sum sê toả bóng mát. Em rất yêu quý quê hơng em. 3-Củng cô - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại nội dung ôn tập. -Hớng dẫn HS về thực hành. GO DAU SAC DAU HUYEN I- Muc dfch yeu cau -HS nam dac nguyen tac go dau sac dau huyen. -Ren ki nang go bang 10 ngon cho HS. -GD tinh can than kien tri cho HS. II- Chuan bi Phong may III- Len lop 1- Kiem tra bai cu 4 phut Phim chu f go bang ngon nao phim chu s go bang ngon nao 2- Bai moi 30 phut a-Gioi thieu bai b-Noi dung bai Phong phap TG Noi dung -GV neu nguyen tac go dau sau. Dau sac Chu .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
914    37    0    05-08-2021