TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - GÕ CÁC CHỮ Ê, , Đ

HS biết cách gõ các chữ: ê, , đ từ bàn phím. -Củng cố cách sửa văn bản bằng phím Backspace hoặc phím Delete. -Rèn kĩ năng gõ chữ bằng 10 ngón. -GD cho HS tính cẩn thận, kiên trì. | GÕ CÁC CHỮ Ê Đ I- Mục đích yêu cầu -HS biết cách gõ các chữ ê đ từ bàn phím. -Củng cố cách sửa văn bản bằng phím Backspace hoặc phím Delete. -Rèn kĩ năng gõ chữ bằng 10 ngón. -GD cho HS tính cấn thận kiên trì. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu nguyên tắc gõ chữ ă â ô ơ. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV nêu nguyên tắc gõ Chữ gõ từ bàn phím Chữ hiện trên màn chữ hình -GV thực hành trên máy e e cho HS quan sát. ee ê -GV gọi HS nêu cách xoá u u kí tự viết sai. uw -GV làm mẫu trên máy cho HS quan sát. d d dd đ Chú ý -Cho HS thực hành trên -Nên gõ phím để đợc chữ nh vậy sẽ mất ít máy thao tác hơn là gõ uw. GV quan sát giúp đỡ HS -Khi gõ sai kí tự em dùng phím mũi tên ơ ư đ yếu để dịch chuyển con trỏ tới bên trái kí tự cần sửa gõ phím Delete để xoá kí tự sai đi sau đó gõ kí tự đúng vào. Khi gõ sai kí tự em dùng phím mũi tên ơ ư đ để dịch chuyển con trỏ tới bên phải kí tự cần sửa gõ phím Backspace để xoá kí tự sai đi sau đó gõ kí tự đúng vào. Bài tập thực hành Chữ gõ từ bàn phím Chữ hiện trên màn hình AAu cow Âu cơ Ban ddeem Ban đêm Con dee Con dê Coong vieen Công viên Con hu Con hơu Chuoong ngaan Chuông ngân Chim ng Chim ng DDeem ddoong Đêm đông Leen n ng Lên nơng M a xuaan Ma xuân Khoong quaan Không quân Quê h ng Quê hơng 3-Củng cô - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách gõ chữ ê ơ. -Hớng dẫn HS về thực .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG