TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - GÕ CÁC CHỮ Ă, Â, Ô, Ơ

HS biết cách gõ các chữ: ă, â, ô, ơ từ bàn phím. -Biết sửa văn bản bằng phím Delete. -Rèn kĩ năng gõ chữ bằng 10 ngón. -GD cho HS tính cẩn thận, kiên trì. | GÕ CÁC CHỮ Ă Â Ô Ơ I- Mục đích yêu cầu -HS biết cách gõ các chữ ă â ô ơ từ bàn phím. -Biết sửa văn bản bằng phím Delete. -Rèn kĩ năng gõ chữ bằng 10 ngón. -GD cho HS tính cấn thận kiên trì. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu nguyên tắc gõ chữ hoa chữ thờng. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV nêu nguyên tắc gõ chữ -GV thực hành trên máy cho HS quan sát. 1-Nguyên tắc Chữ gõ từ bàn phím Chữ hiện trên màn hình a a aa â aw -Ngoài cách xoá kí tự bằng phím ă Backspace thì phím Delete cũng o giúp ta xoá đợc kí tự viết sai. Vậy o dùng phím Delete để xoá kí tự nh oo thế nào Các em tìm hiểu ở phần ô 2. ow -GV làm mẫu trên máy cho HS ơ quan sát. -Cho HS thực hành trên máy ơ GV quan sát giúp đỡ HS yếu Chú ý -Nên gõ phím để đợc chữ ơ nh vậy sẽ mất ít thao tác hơn là gõ phím ow -Khi gõ sai kí tự em dùng phím mũi tên ơ ư đ để dịch chuyển con trỏ tới bên trái kí tự cần sửa gõ phím Delete để xoá kí tự sai đi sau đó gõ kí tự đúng vào. Bài tập thực hành Chữ gõ vào từ bàn phím Chữ hiện trên màn hình Baang khuaang Bâng khuâng Chaan tay Chân tay Loawng .