TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - GÕ CHỮ HOA VÀ CHỮ THỜNG

HS nắm đợc nguyên tắc gõ chữ hoa và chữ thờng. -Biết sửa văn bản bằng phím Backspace. -Rèn kĩ năng gõ chữ bằng 10 ngón cho HS. -GD tính cẩn thận, kiên trì cho các em. | GÕ CHỮ HOA VÀ CHỮ THỜNG 1- Mục đích yêu cầu -HS nắm đợc nguyên tắc gõ chữ hoa và chữ thờng. -Biết sửa văn bản bằng phím Backspace. -Rèn kĩ năng gõ chữ bằng 10 ngón cho HS. -GD tính cấn thận kiên trì cho các em. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1-Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu những công việc chính của soạn thảo văn bản 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV nêu nguyên tắc gõ chữ hoa và chữ thờng. -GV chỉ phím Capslock trên bàn phím cho HS quan sát. -GV làm mẫu các thao tác cho HS xem. -Nếu không may gõ sai em phải 1-Nguyên tắc -Khi đèn Capslock tắt gõ một kí tự bất kì sẽ cho ta chữ thờng. Nếu ấn giữ Shift và gõ một kí tự bất kì sẽ cho ta chữ hoa. -Bật đèn Capslock cho sáng lên gõ một kí tự bất kì ta đợc chữ in làm nh thế nào Phím Backspace sẽ giúp các em làm nhanh điều đó. -GV nêu cách sửa văn bản bằng phím Backspace. -GV làm mẫu trên máy cho HS quan sát. -Cho HS thực hành gõ bài tập trên máy hoa. 2-Cách sửa văn bản bằng phím Backspace -Phím Backspace dùng để xoá kí tự phía bên trái con trỏ soạn thảo. Khi gõ sai kí tự em dùng phím mũi tên ơ ư đ để dịch chuyển con trỏ tới bên phải kí tự cần sửa gõ phím Backspace để xoá kí tự sai đi sau đó gõ kí tự đúng vào. Bài 1 Gõ chữ in hoa không dấu HOA MAI HOA BAN HOA SEN HOA CAU NHA TRANG NAM NINH BAC HO BAC GIANG. Bài 2 Gõ kết hợp chữ hoa chữ thờng Hà Nội Bắc Giang Bắc Ninh Hải Phòng Quảng Ninh Lục Nam . 3-Củng cô - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách gõ chữ hoa chữ thờng. -Hớng dẫn HS về thực .