TAILIEUCHUNG - Đề thi học kỳ II môn Ngữ văn 8

Đề thi học kỳ II môn Ngữ văn 8 sau đây sẽ giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. . | Gia sư Thành Được Đề thi học kỡ II – Ngữ Văn 8 Họ và tên: Lớp: 8 Đề thi học kì II Môn: Ngữ Văn 8 Thời gian: 90 phút Năm học: 2010 - 2011 Đề 1 I. Phần Văn học, Tiếng Việt (4 điểm): Cho đoạn văn sau: “ “ Ngọc không mài , không thành đồ vật; ng-ời không học, không biết rõ đạo” . Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi ng-ời. Kẻ đi học là học điều ấy ( ) Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến Tứ th-, Ngũ kinh, Ch- sử. Học rộng rồi tóm l-ợc cho gọn, theo điều học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập đ-ợc công, nhà n-ớc nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng ng-ời ” (Trích Ngữ Văn 8 – tập II) Câu 1(1 điểm): Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Câu 2( điểm): Nội dung chủ yếu của đoạn văn trên là gì? Câu 3(1 điểm): Câu: “ Học rộng rồi tóm l-ợc cho gọn, theo điều học mà làm” thuộc kiểu câu gì? Để thực hiện hành động nói nào? Câu 4(0,5 điểm): Câu “ Ngọc không mài , không thành đồ vật; ng-ời không học, không biết rõ đạo” là câu phủ định . Đúng hay sai? II. Phần Tập làm văn (6 điểm): Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau: Đề 1: Sự bổ ích của những chuyến tham quan, du lịch đối với học sinh. Đề 2: Khát vọng tự do trong ba bài thơ “ Nhớ rừng” (Thế Lữ), “ Khi con tu hú” (Tố Hữu), “ Ngắm trăng” (Hồ Chí Minh). Họ và tên: Lớp: 8 Đề thi học kì II Môn: Ngữ Văn 8 Thời gian: 90 phút Năm học: 2010 - 2011 Đề 2 Gia sư Thành Được I. Phần Văn học, Tiếng Việt (4 điểm): Cho đoạn văn sau: “ Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao V-ơng: ở vào nơi trung tâm trời đất; đ-ợc cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện h-ớng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đại cao mà thoáng. Dân c- khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt t-ơi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn ph-ơng đất n-ớc; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế v-ơng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.