TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư khu biệt thự trung tâm thuộc khu du lịch sinh thái Flamingo Đại Lải

Mục đích nghiên cứu của đề tài là xác định các vấn đề còn tồn đọng trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự trung tâm - Khu du lịch sinh thái Flamingo Đại Lải, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp khắc phục nhằm phát huy tối đa hiệu quả của dự án, góp phần nâng cao uy tín, hiệu quả kinh doanh của công ty. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- Vũ Thạch Luõn HOÀN THIỆN CễNG TÁC QUẢN Lí DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU BIỆT THỰ TRUNG TÂM THUỘC KHU DU LỊCH SINH THÁI FLAMINGO ĐẠI LẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. NGUYỄN VIỆT HềA Hà Nội - 2014 Luận văn thạc sỹ LờI CảM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhất là các cán bộ, giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý, Viện Đào tạo Sau Đại học đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành bản luận văn này. Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS. Nguyễn Việt Hòa đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn. Tác giả xin trân trọng cảm ơn các Thầy Cô trong Hội đồng khoa học đã đóng góp những góp ý, những lời khuyên quý giá cho bản luận văn này. Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn tới các cán bộ của Công ty cổ phần Đầu t− Hùng V−ơng, Th− viện trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ tác giả trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong quá trình thực hiện luận văn. Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn và động viên tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn! Học viên: Vũ Thạch Luân 3 Hướng dẫn: TS. Nguyễn Việt Hòa Luận văn thạc sỹ MụC LụC LờI CảM ƠN .3 MụC LụC .4 Danh mục các bảng7 Danh mục các hình Danh mục các chữ viết tắt 9 PHầN Mở Đầu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.