TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đo đếm điện năng của EVN HANOI

Đề tài nghiên cứu tổng quan về quản lý chất lượng và quản lý hệ thống đo đếm điện năng; phân tích thực trạng công tác quản lý chất lượng hệ thống đo đếm điện năng trong EVN HANOI; phương hướng, mục tiêu và các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đo đếm điện năng của EVN HANOI. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- NGUYỄN VIỆT HÙNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI (EVN HANOI) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- NGUYỄN VIỆT HÙNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI (EVN HANOI) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạc sỹ “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống đo đếm điện năng của EVN HANOI” là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS Trần Thị Bích Ngọc– Giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. Trong quá trình thực hiện tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu thông qua một số giáo trình chuyên ngành, tài liệu ở thư viện, tài liệu của Tổng công ty. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết luận nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được công bố. Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2013 Học viên Nguyễn Việt Hùng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn đối với thầy cô Viện Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách khoa Hà nội đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức trong suốt thời gian em được học tại trường. Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất tới cô hướng dẫn khoa học TS Trần Thị Bích Ngọc người đã tận tâm giúp đỡ và chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và các bạn học viên lớp CH11A QTKD đã có nhiều

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.