TAILIEUCHUNG - Phẫu thuật nội soi xuyên đuôi vách ngăn vào xoang bướm, tuyến yên

Nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu quả tiện lợi của phẫu thuật nội soi xuyên đuôi vách ngăn vào xoang bướm để lấy bệnh lý trong xoang bướm, tuyến yên. Nghiên cứu thực hiện tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ tháng 08/2010 đến tháng 08/2011. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 PHẪU THUẬT NỘI SOI XUYÊN ĐUÔI VÁCH NGĂN VÀO XOANG BƯỚM, TUYẾN YÊN Trần Đình Khả*, Trần Việt Hồng*, Trần Thị Bích Liên** TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá tính an toàn và hiệu quả tiện lợi của phẫu thuật nội soi (PTNS) xuyên đuôi vách ngăn vào xoang bướm để lấy bệnh lý trong xoang bướm (XB), tuyến yên (TY). Phương pháp: Mô tả có can thiệp, thực hiện tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ tháng 08/2010 đến tháng 08/2011. Kết quả: Có 22 bệnh nhân (13 nữ, 9 nam), tuổi trung bình 44 - 45 (thay đổi từ 20 đến 78), 15 ca bệnh xoang bướm, 7 ca u tuyến yên. Thời gian phẫu thuật 45-60 phút (bệnh XB), 100-120 phút (u TY). Không cần nhét merocel cầm máu. Thời gian nằm viện hậu phẫu 3-5 ngày (XB), 8-10 ngày (TY). Không có biến chứng về mạch máu, mắt, thần kinh, não. Quá trình lành niêm mạc lỗ thông xoang từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 6, không có ca nào chít hẹp hoàn toàn lỗ mổ thông XB. Kết luận: PTNS xuyên đuôi vách ngăn vào xoang bướm là một kỹ thuật dễ dàng, an toàn, và tiện lợi để lấy bệnh tích xoang bướm, tuyến yên. Từ khóa và viết tắt : Xoang bướm (XB), tuyến yên (TY), phẫu thuật nội soi (PTNS). ABSTRACT ENDOSCOPIC TRANS-CAUDAL SEPTAL SPHENOIDOTOMY APPROACH TO THE SPHENOID AND PITUITARY Tran Dinh Kha, Tran Viet Hong, Tran Thi Bich Lien * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 156 - 162 Objective: to determine the safety, effectiveness and convenience of the endoscopic trans-caudal septal sphenoidotomy approach to the sphenoid and pituitary. Design: A methodological survey, at Nhan Dan Gia Dinh Hospital from August 2010 to August 2011 Results: 22 patients (13 females, 9 males), average age is 44 - 45 (varies from 20 to 78), 15 cases of sphenoid disease, 7 cases of pituitary tumor. Surgical time: 45-60 minutes for sphenoid disease, 100-120 min for pituitary tumor. No need to insert merocel for bleeding control. Length of postoperative hospital stay: 3-5 days for sphenoid disease, 8-10 days

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.