TAILIEUCHUNG - Đề thi học kỳ II năm học 2016-2017 môn Toán - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (mã đề thi 132)

Đề thi học kỳ II năm học 2016-2017 môn Toán - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (mã đề thi 132) với đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá được năng lực của mình và thầy cô giáo có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc bạn thành công trong kỳ thi sắp tới. | TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:.SBD:. Câu 1: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2a , mặt bên của hình chóp tạo với đáy góc 600 . Mặt phẳng P chứa AB và đi qua trọng tâm G của tam giác SAC cắt SC , SD lần lượt tại M , N . Tính theo a thể tích khối chóp S. ABMN . 2a 3 3 4a 3 3 A. B. 3 3 C. 5a 3 3 3 D. a3 3 2 Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho I 1; 2; 3 và A 1;0; 4 . Viết phương trình mặt cầu S có tâm I và đi qua A. 2 2 2 2 2 2 A. x 1 y 2 z 3 5 B. x 1 y 2 z 3 53 C. x 1 y 2 z 3 5 2 2 2 D. x 1 y 2 z 3 53 2 2 2 Câu 3: Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức z1 1 3i , z2 1 5i , z3 3 i . Tìm số phức có điểm biểu diễn là trọng tâm tam giác ABC. A. 3 9i B. 1 3i C. 1 3i D. 1 3i 2 x 1 Câu 4: Phương trình x 15 có một nghiệm dạng x log a b , (với a và b là các số nguyên dương lớn hơn 1 và nhỏ hơn 8, a b ). Khi đó, hãy tính a 2b . A. 10 B. 8 C. 13 D. 5 Câu 5: Cho số phức z 3 2i . Tính môđun của số phức w z 1 i . A. w 4 B. w 5 C. w 1 D. w 2 2 Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A(2;0;1) , B(1;0;0) , C (1;1;1) và mặt phẳng ( P) : x y z 2 0 . Viết phương trình mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng P . A. x2 y 2 z 2 x 2 z 1 0 C. x2 y 2 z 2 2 x 2 y 1 0 B. x2 y 2 z 2 x 2 y 1 0 D. x2 y 2 z 2 2 x 2 z 1 0 Câu 7: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y 2x ; y 3 x và x 0 . 3 2 3 2 5 2 5 1 A. B. C. D. 2 ln 3 2 ln 3 2 ln 3 2 ln 2 Câu 8: Cho hàm số y x a x b x c có đồ thị (C

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.